Kurul Kararları

Numara Devri Talebi (Can Bilgi Teknolojileri-Telinka)

Karar tarihi ve no
28.06.2022 - 2022/YK-YED/162
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022