Kurul Kararları

2023 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi

Karar tarihi ve no
07.12.2022 - 2022/DK-SYD/385
İlgili Birim
Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
30.12.2022