Kurul Kararları

Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı

Karar tarihi ve no
29.03.2022 - 2022/DK-ETD/86
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.04.2022