Kurul Kararları

Mobil Azami Ücret Tarifeleri

Karar tarihi ve no
23.09.2022 - 2022/DK-ETD/244
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
11.10.2022