Kurul Kararları

Görüş Alınması (Numara Taşınabilirliği Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler)

Karar tarihi ve no
05.10.2021 - 2021/İK-YED/320
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
16.10.2021