ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN KAMUOYU GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-BTD/61 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan “Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı”na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 11.04.2022 tarihine kadar Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 11.04.2022 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle aybuke.gunes@btk.gov.tr ve ebru.dogan@btk.gov.tr elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.