Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 Yılı İş Planına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gündeme alınarak değerlendirilmesi/düzenlenmesi/çalışılması düşünülen temel konu başlıkları BTK yıllık iş planları ile sektörümüze duyurulmaktadır. 

2018 yılında BTK gündeminde yer alacak temel konu başlıklarının belirlenmesi sırasında sektörümüzün görüşlerinin de dikkate alınabilmesini teminen, bir örneği aşağıda yer alan görüş ve öneri formunun doldurularak 10/11/2017 tarihine kadar BTK’ya  yazılı olarak ve aşağıda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman 23/10/2017 tarihinden itibaren 13/11/2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.

Adı-SoyadıE-postaTelefon
Bil. Uzm. Şefik Y. PENÇERECİ
sefiky.pencereci@btk.gov.tr
0312 294 72 37
Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.