AB Destekli Teknik Yardım Projesi Kapsamında Hazırlanan Taslak Raporlar için Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Türkiye - AB Mali İşbirliği sürecinde ülkemizin AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında gerekli finansman desteğinin sağlanmasına yönelik olarak AB Katılım Öncesi Yardım Aracı 2. Bileşeninin (IPA-II) 2014-2020 yılı programlaması kapsamında bulunan “Hesap Ayrımı, Maliyet Muhasebesi ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) Uygulamalarında AB ile Uyum Sağlanması için Teknik Yardım Projesi” kapsamında

  • Hesap ayrımı ve AOSM konusunda mer’i düzenleme ve uygulamaların, AB mevzuatı ve üye ülkelerin uygulamaları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor,
  • Hesap ayrımı ve AOSM konusunda AB düzenlemeleri ile tam uyumlu ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren ikincil bir düzenleme taslağı,


oluşturulması amaçlanmaktadır.

 Danışman firma tarafından hazırlanmış olan ve kendilerinin konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içeren taslak raporlar aşağıda yer almaktadır. Söz konusu raporlar Kurumumuzun görüşlerini yansıtmamakta olup, raporlara ilişkin görüşlerin yazılı olarak Kuruma ve/veya elektronik ortamda etdbilgi@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Görüşlerin gönderilmesi için daha önce 6 Nisan 2018 olarak belirlenen süre 24 Nisan 2018 olarak güncellenmiştir.