İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMustafa ERMİŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Kurumun insan kaynakları ve çalışma politikalarının oluşturulması, insan kaynağı planlaması ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, insan kaynakları ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.
  • Personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Kuruma ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapmak.
  • Başkan ve üyeler ile personelin malî ve sosyal haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak; atama, özlük, emeklilik, mal bildirimi ve benzeri işlemlerini yürütmek.
  • Kurum personelinin kadro, unvan ve sayılan ile malî ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda çalışmalar yapmak.
  • Kurumun eğitim planını hazırlamak, hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamasını takip etmek ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.