İdari Daire Başkanlığı

Daire BaşkanıMetin YAZICI

İdari Daire Başkanlığının Görevleri

 • BTK Sistem Salonu Projesi, Proje Yöneticiliğini yapmak.
 • BTK Sistem Salonu Projesinin İnşaat, Mekanik, Elektrik, Sistemsel işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yönetmek.
 • Kurum Merkez Bina ve Bölge Müdürlükleri içerisinde yapılması öngörülen inşaat işlerinin bakım, onarım ve imalat süreçlerini yürütmek.
 • Kurum Merkez Bina ve Bölge Müdürlüklerinin mekanik ve elektrik sistemlerinin bakım, onarım ve imalat süreçlerini yürütmek.
 •  İhtiyaç hasıl olan konularda teknik projeler üreterek yürütmek.
 •  Yemekhane, Cafeterya ve Teras Cafe hizmetlerini sağlamak.
 •  Kurum içi, Ulusal ve Uluslar Arası organizasyonları koordine etmek.
 •  Merkez Bina ve Bölge Müdürlüklerinin koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yürütmek.
 • Kurumumuzun resmi ve özel araçlarının sevk ve idaresini sağlayarak  gerekli resmi işlerinin takibini yapmak.
 • Toplantı salonları ile ilgili işleri yürütmek.
 • Merkez Bina ve Bölge Müdürlüklerinin genel temizlik işlerini yürütmek ve kontolünü sağlamak.
 • Kurum personelleri için servis hizmetinin koordinesini sağlamak.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.