Hukuk Daire Başkanlığı

Daire BaşkanıMustafa ŞAHİN

Daire Başkanlığının Görevleri

  • Başkanın görevlendirdiği konularla ilgili olarak hukukî görüş bildirmek,
  • Başkanlığın görev alanına giren konularda mevzuatı derlemek, değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek zamanında Başkanı ve ilgilileri bilgilendirmek,        
  • Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak, 
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.