Suyun Önemi BTK’da Konuşuldu

SUTEK tarafından düzenlenen 4. Su ve Çevre Konferansı’nda suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen konferansa BTK Başkanı Dr. Ömer Abdullah Karagözoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan BTK Başkanı Karagözoğlu, suyun sınırlı bir kaynak olduğuna dikkat çekti. Hızla artan nüfusun suya olan ihtiyacı da arttırdığında dikkat çeken Karagözoğlu, “Sanayileşme ile doğal kaynaklarımız giderek tükenmekte, yaşadığımız çevre tahrip olmakta ve temiz su kaynaklarımız kirlenmektedir. Hem ekolojik dengenin korunması, hem de insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su kaynaklarının bugünkü̈ ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek en akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu durum, suyun her alanda etkin ve verimli kullanılmasını, su tasarrufu yapılmasını ve en son teknolojilerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlı bulunmaktadır. Dünya yüzeyindeki mevcut suyun yüzde 1’den daha az bir kısmı ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Buna göre, dünya üstünde yaklaşık 35 milyon kilometreküp tatlı su bulunurken, bunun sadece 105 bin kilometreküpü elverişli tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Karagözoğlu: Su Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması Lazım

Türkiye’nin su zengini olması noktasında yanılgının olduğunu ifade eden Karagözoğlu, “Ülkemiz hâlen, kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Bu durumda, kişi başına düşen su miktarının 1.120 m³/yıl olması beklenmektedir. Diğer bir deyişle, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle ülkemizde, su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu kaynaklar yalnızca biyolojik çeşitlilik değil aynı zamanda, tarım, balıkçılık ve diğer tüm iktisadi alanlar için vazgeçilmez önemde. Artan nüfus, büyüyen ekonomi ve su talebi düşünüldüğünde yaşam için vazgeçilmez olan su kaynaklarının akılcı kullanımı ve iyi yönetimi suyla ilişkili risklerin bertaraf edilmesinin ön koşuludur” bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Karagözoğlu su tasarrufu sağlanması noktasında yapılması gerekenlere de değindi. Karagözoğlu, “Günümüzde su tasarrufunun sağlanmasında, atık suların arıtımından ve geri dönüşümüne kadar birçok alanda, gelişen teknolojiler ve altyapıların önemi yadsınamaz. Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasında gelişen elektronik ve haberleşme teknolojilerinin öneminin farkındayız. 5G teknolojisinin ortaya çıkışı, haberleşme teknolojisi alt yapısını kullanan dikey sektörlerde yeniliği tetiklemektedir. Suyun yönetimi konusunda sunulan çözümler, atık su arıtımı ve suyun yeniden kullanımı için gerekli olan tüm altyapı ve teknolojileri gibi birçok konuda 5G teknolojisi önemli katkılar sağlayacaktır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Programda suyun önemi hakkında çeşitli sunumlar yapıldı. Su ve çevre konusunda çalışmalar yapan belediyeler, şirketler ve okullar da ödüllendirildi.