Sırbistan ve Türkiye Arasındaki İşbirliği

Sırbistan Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Düzenleyici Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sırbistan’daki muadili Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Düzenleyici Kurumu (RATEL) arasında elektronik haberleşme ve posta hizmetleri alanındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Belgrad’da mutabakat zaptı imzalandı.

İki Kurum arasında 2013 yılında İstanbul’da imzalanmış olan mevcut mutabakat zaptı, değişen koşullara göre gözden geçirilerek revize edildi. Son gelişmeleri yansıtacak şekilde güncellenen metin, BTK adına Kurum Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, RATEL adına Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Kovačevıć tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptında yer alan işbirliği alanları; elektronik haberleşme pazarlarının düzenlenmesi, bilgi teknolojileri ve uygulamaları ile posta hizmetlerinin düzenlenmesi ve karşılıklı mutabık kalınacak diğer hususları içeriyor. Bu alanlar dâhilinde, iki kurum arasında bilgi, doküman, tecrübe ve uzman paylaşımı yapılması, muhtelif hususlarda istişarelerde bulunulması ve ortak çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri düzenlenmesi öngörülüyor.

Bahse konu mutabakat zaptı, iki ülke arasında elektronik haberleşme ve posta hizmetleri alanındaki işbirliğinin gittikçe derinleştiğinin ve tarafların mevcut dostluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik niyetlerinin göstergesi niteliğini taşıyor. Yine, BTK ile RATEL arasında hali hazırda karşılıklı yarar temelinde seyreden ilişkilerin, ivme kazanarak daha sağlam bir zemine oturtulması öngörülüyor.