Başkan Karagözoğlu TÜRKKEP 10. Yıl Lansmanı’na Katıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İstanbul’da düzenlenen Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) ve e-dönüşümün geleceği gibi konuların ele alındığı TÜRKKEP 10. Yıl Lansmanı’na katıldı.

Kamudan ve özel sektörden üst düzey katılımcıların katıldığı etkinlikte konuşan Karagözoğlu, KEP’in elektronik ortamda taraflar arasındaki paylaşımların mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağladığını belirtti.

Karagözoğlu, “Günümüzde kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü yasal bildirimin yapılması gibi birçok işlem KEP sistemi ile yapılabilmektedir. “ diyerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da bu yoğun işlem trafiğine sahip olan KEP Sisteminde önemli bir rolü olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünün önemli göstergelerinden biri olan güvenli elektronik imzanın KEP’in hukuki geçerliliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Karagözoğlu, “Güvenli elektronik imzanın ülkemizde hukuki ve teknik yönleri ile uygulanabilmesi için, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Kurumumuzca hazırlanan ikincil düzenlemeler kapsamında yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam eden 8 adet Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı bulunmaktadır. Bu hizmet sağlayıcıları tarafından 2023 Eylül ayı sonu itibari ile toplam 8 milyon 53 bin 882 adet güvenli elektronik imza atabilmek için kullanılan Nitelikli Elektronik Sertifika oluşturulmuştur. Bu sertifikaların 2 milyon 360 bin 663’ü aktif olarak kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KEP sisteminde kullanıcılara ait KEP hesaplarına ilişkin kayıtların KEP Rehberi isimli bir altyapıda tutulduğunu belirten Başkan Karagözoğlu, “KEP hizmet sağlayıcı sayısı arttıkça, KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla dağıtık mimariye sahip KEP Rehberi kullanımında işlem sürelerinin uzaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başlanmıştır.” dedi.

Başkan Karagözoğlu, “KEP Rehberi’nin merkezi yapıya geçirilebilmesi için Kurumumuzda gerekli altyapı kurulmuş ve düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Kurumumuzda oluşturulan bu altyapı ile tüm KEP hizmet sağlayıcılarının test ortamları arasındaki test çalışmaları tamamlanmış ve KEP rehberinin merkezi yapıya geçirilmesine ilişkin nihai aşamaya gelinmiştir. Önümüzdeki dönemlerde muhtemel KEP hizmet sağlayıcı sayısındaki artış da göz önünde bulundurulduğunda merkezi KEP Rehberinin sektörde yaşanan mevcut aksaklıkların önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Dijital dönüşüm yolunda Kurum olarak atılan bir diğer önemli adımın da Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik olduğunun altını çizen Karagözoğlu, “Yönetmelik ile elektronik haberleşme, elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta sektöründe abonelik sözleşmeleri, numara taşıma, işletmeci/hizmet sağlayıcı değişikliği, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği gibi işlemler için oluşturulan belgelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin ispatlanabilir irade beyanı ile doğrulanabilmesi için;  kimlik doğrulama, bütünlük, inkâr edilemezlik ve güvenlik gibi unsurlar dikkate alınarak uygulanacak sürece ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.