Bakan Yardımcısı Sayan: Günümüzün En Önemli Konusu Dijital Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde, Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi’nin Uygulanmasına İlişkin AB ile Uyum Sağlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Kapanış Etkinliği düzenlendi.

Projenin kapanış toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuşmasında günümüzün en öncelikli konularından birisinin dijital ekonomi olduğunu söyledi. Dijital ekonominin; başta sanayii, ulaşım, sağlık, tarım olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini dile getiren Sayan, yeni ve farklılaşmış dijital hizmetlerin sunulmasını sağlamak ve dijital ekonominin küresel ölçekte meyvelerinin toplanması için tüm sektörlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yeni nesil teknolojik altyapıların ve yenilikçi hizmetlerin iyi kalitede sunulmasına odaklanılması gerektiğini söyleyen Sayan, “Özellikle 5G’ye geçişle, yeni nesil akıllı cihaz ve uygulamalarla birlikte veri kullanım miktarının daha da artacağını dikkate aldığımızda; başta mobil olmak üzere genişbant haberleşme altyapılarının omurga şebekesinden tutun da erişim şebekesine kadar yüksek hız ve kapasitede teknolojilerin kullanılması gerekecek. Ayrıca yakın zamanda çalışmaları başlayacak olan 6G ve katma değerli servislerin artışıyla, kapasite ihtiyacı daha da artacak. Bundan dolayı haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarına daha fazla ihtiyaç duyulacak ve yatırımların daha da artırılması ve inovatif bir anlayışla iyi planlanması önümüzdeki yılların en önemli konularından birisi haline gelecek” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Siber Güvenlik Alanındaki Başarı Hepimizin

Siber güvenlik alanında yapılan çalışmalara da değinen Sayan, “Ülkemiz; ITU Siber Güvenlik Endeksinde Almanya, Danimarka, İtalya gibi ülkeleri geçip Avrupa’da 11. sıraya yükseldi. Dünya genelinde ise 175 ülke arasında 43. sıradan 20. sıraya yükseldi. Bu büyük başarı hepimizin. Buna ilave olarak, şebeke ve bilgi güvenliği alanında, uluslararası bilgi güvenliği standartlarına dayalı düzenlemeler yapılıyor ve işletmeciler söz konusu düzenlemeler çerçevesinde denetleniyor. Bu alanda uluslararası standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarının yanı sıra diğer ülkelerde yapılan düzenlemeler de takip ediliyor, ulusal mevzuatımız ve uygulamalarımız gerekli durumlarda güncelleniyor” bilgisini paylaştı.

Başkan Karagözoğlu: Siber Güvenliği Ulusal Güvenliğimizin Bir Parçası Olarak Görüyoruz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da programa katıldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminden bahseden Karagözoğlu, “Teknoloji, bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan söz konusu teknolojilerin ortaya çıkardığı riskleri de gündelik hayatın bir parçası haline getirdi. Bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehditler ile karşı karşıya kalırken, siber saldırılar da gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla siber olaylarla mücadele için de daha fazla kaynak ayrılması önem arz eden bir konu haline geliyor” dedi.

Bu noktada siber güvenliğin sağlanmasının önemli olduğunu dile getiren Karagözoğlu, “Biz siber güvenliği; sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen riskler nedeniyle ulusal güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Günümüz siber dünyasında ne yazık ki mutlak güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bununla birlikte siber güvenlik seviyemizi ve hazırlığımızı arttırmak için yapılması gereken çalışmalar olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Siber güvenlik alanında işbirliklerine önem verdiklerine de değinen Karagözoğlu, “Bu işbirliklerinin ülkelerimizin siber sahasının daha güvenli bir hale gelmesine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum.  Uluslararası işbirliğinin öneminden bahsetmişken, bu işbirliğinin sağlanmasındaki en önemli araçlardan biri olan Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan da bahsetmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin yürüteceği AB'ye uyum çalışmaları, IPA II döneminde Demokrasi ve Yönetişim alanı altında yer alan “Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu Mekanizması” kapsamında finanse ediliyor. RRAA 2014 yılı programlama çalışmaları AB Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Kurumumuzun yararlandığı Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin AB ile uyum sağlanmasına yönelik Teknik Yardım Projesi de bu kapsamda yer alıyor” bilgilerini aktardı.

Şebeke ve bilgi güvenliği alanında, uluslararası uygulamalar analiz edilerek ülkemizdeki mevzuat ve uygulamalarda yapılması gereken güncellemelerin belirlenmesi noktasında önemli kazanımlar sağlandığını vurgulayan Karagözoğlu, “Şebeke ve bilgi güvenliği alanında dünya uygulamalarını incelediğimizde uygulamaların kritik sektörlerin belirlenmesi, bu sektörlerde yetkili kurumların sunulan kritik hizmetleri sağlayan işletmecilere yönelik güvenlik düzenlemeleri yapmaları, servis sağlayıcılar tarafından tespit edilen siber olayların ulusal siber olaylara müdahale ekiplerine bildirilmesi, gerekli işlemlerin koordinasyon içerisinde yapılması gibi temel esaslara dayandığını görüyoruz. Bu yapılanma ve uygulamaların da önemli ölçüde ülkemizdeki uygulamalarla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte kritik sektörler ve bu sektörlerdeki düzenleme ihtiyaçları ülkelere özgü şartlara göre de farklılaşıyor” ifadelerini kullandı.