12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Tamamlandı

Haberleşme ve ulaştırma sektörünü bir araya getiren 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapılarını kapattı. Son günde “Dijital Çağda Ulaştırmanın Geleceği” adlı panelde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sektöre ve Kurumunun yaptığı çalışmalara dair konuştu.

Son gününde de haberleşmenin geleceği ile ilgili konuların masaya yatırıldığı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası başarıyla tamamlandı. Programa katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Ulaştırma sektörü, ticari ve toplumsal hayatımızın devamlılığında anahtar rol oynuyor.  Her türlü nesneyi ve insanları mesafeler arasında güvenli ve verimli bir şekilde taşıma yeteneği modern toplumlarda ekonomik yaşam için bir esas teşkil ediyor. Günümüzde ekonomik büyümeyi ulaşım kapasitesini etkin bir şekilde artırmadan sürdürmek mümkün değildir. Ulaştırmanın ekonomik kalkınma üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel çalışmalar, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların taşıma maliyetlerini düşürdüğünü, yeniliği teşvik ettiğini ve genel olarak yaşam kalitesini artırdığını gösteriyor. Otobüs, demiryolu, karayolu, hava ve deniz hizmetleri ile ulaşım, ekonomik faaliyete ve istihdama doğrudan katkı da sağlıyor. Dijitalleşme ile birlikte ulaşım sektörü için değişim kaçınılmaz oluyor. Bu değişimin sinyalleri, kamu sektörünün akıllı sokaklara ve dijital tren yollarına yatırımlarında, otomotiv üreticilerinin yeni nesil araç üretmeye ve akıllı ulaşım hizmetlerine odaklanmalarında göze çarpıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Karagözoğlu: Ulaştırmanın Geleceği Akıllı Ulaşım Sistemlerinde

Dünya nüfusunun giderek arttığına dikkat çeken Karagözoğlu, “Dünya genelinde şehirlerde yaşayan nüfus artışı, mevcut karayolları, demiryolları ve diğer ulaşım kanallarının kapasitelerindeki artıştan daha hızlı gerçekleşiyor. Ulaşım altyapısının üzerindeki bu baskı yılda yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde yatırımı gerektiriyor. Peki, bu zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz? Bu soru dünyanın her yanında soruluyor. Cevap ise bilgi ve iletişim teknolojilerinde yatıyor. Bilgi ve iletişim sektöründeki ilerlemeler daha etkin ve verimli bir ulaşım altyapısı oluşturulması yönünde büyük fırsatlar sağlıyor. Yani özetle ulaştırmanın geleceği bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla oluşturulacak akıllı ulaşım sistemlerinde diyebiliriz” diye konuştu.

Akıllı ulaşım sistemleri sayesinde verimliliğin arttırarak büyük tasarruflar sağladığını ifade eden Karagözoğlu, “Akıllı ulaşım sistemleri, en değerli hazinemiz olan zamanımızı daha etkin kullanmamıza imkân sağlıyor. Akıllı ulaşım sistemlerinde hedeflenen; birbirine bağlanan araçlar, akıllı şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik işaret ve işaretçileri için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğidir. Akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında ulaşım sektöründe 5G teknolojilerinin önemi ve entegrasyonu önem arz ediyor. Teknolojik altyapıda giderek daha fazla hız, daha fazla kapasite ve daha verimli yapılara ihtiyaç duyuyoruz. 5G teknolojisi 4G teknolojisine kıyasla; 100 kata kadar veri iletim hızı ve 100 kata kadar bağlı cihaz sayısı imkânı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: Yerli ve Milli Ulaşım Oluşturmak Vizyonu ile Hareket Ediyoruz

5G’nin gecikme sürelerine karşı önemli avantajlar sunduğunu da dile getiren Karagözoğlu, “5G teknolojileri yaşam kalitesini, kamu güvenliğini ve enerji verimliliğini önemli bir ölçüde artırırken, değerli kaynakları koruyacak özelliklere sahip. Özellikle ulaşım sektörü özelinde 5G’nin önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor. Akıllı ulaşım sistemleri ile trafikte geçen zamanın %29 oranında, trafikte ortalama durma süresinin %56 oranında azalabildiği, acil durumlara müdahale hızının ise %50 oranında artış gösterebildiği öngörülüyor” dedi.

Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak vizyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Karagözoğlu, “Özellikle bizler de her ülke gibi 5G ve ötesi teknolojileri halkımıza sunmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak 5G’ye yönelik faaliyetlerimize Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla koordineli olarak Cumhurbaşkanımızın çizdiği “Milli Teknoloji Hamlesi” ekseninde devam ediyoruz.  5G teknolojilerini yerli ve milli ürünlerimiz ile ülkemizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” sözleriyle yerli ve milli üretim vurgusu yaptı.

eSIM konusuna da değinen Karagözoğlu, “Yerli ve milli imkânlarla geliştirmiş olmaktan mutluluk duyduğumuz bir diğer konu ise eSIM. eSIM güvenli bir çip üzerine uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek bir teknoloji sunuyor. Cihazlara fiziksel bir SIM kartı takılmasına gerek olmadan yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor, yönetilebiliyor. Uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı için aldığımız kararlar neticesinde, eSIM altyapısı uluslararası standartlara uygun olarak yüzde yüz yerli ve milli imkânlarla geliştirildi.  Bu suretle, eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer almış olduk” şeklinde konuştu.

Ülkemizde, gerek sabit gerekse mobil haberleşme alanındaki yatırımların da hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Karagözoğlu, “Fiber altyapı uzunluğunu bir önceki Şura’nın yapıldığı 2013 yılı ile kıyaslarsak, o dönemde fiber uzunluğu yaklaşık 227 bin kilometre iken, 2021 yılı ilk yarısı itibarıyla fiber uzunluğumuz 445 bin kilometreye ulaşmıştır. Fiber altyapımızdaki bu gelişme internet hızlarının artışına da önemli katkılar sağlamıştır. 2010 yılında sabit genişbant abonelerin %94’ü 8 Mbit/sn altında internet hizmeti alırken, 2021 ortası itibariyle abonelerin yaklaşık %56’sı 10-24 Mbit/sn, %31’i ise 24-100 Mbit/sn hızında internet hizmeti alıyor. 2023 yılında hedef, herkesin 100 Mbit/sn internet hızına ulaşması. Bakanlığımız, BTK ve tüm paydaşlarımız olarak bu hedefe yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” bilgisini paylaştı.

Başkan Karagözoğlu: Siber Güvenlikte Sıfır Güven Yaklaşımı ile Hareket Ediyoruz

Başkan Karagözoğlu siber güvenliğin öneminden de bahsetti. “Siber güvenlik dünyasında kabul gören sıfır güven yaklaşımı ile hareket ediyoruz” diyen Karagözoğlu, “Ülkemiz bu anlamda Bakanlığımız ve Kurumumuzun çalışmalarıyla önemli yol kat etmiş durumda. Ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması adına Kurumumuz bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile; ülkemize yönelik siber tehditlerin bertaraf edilmesi ve olabilecek saldırılara karşı, kurum, şirket ve vatandaşlarımızın önceden uyarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Bu çalışmalarımız uluslararası alanda da karşılık buluyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan “Küresel Siber Güvenlik Endeksi” verilerine göre ülkemiz 2020 yılında Avrupa’da 11 inci sıradan 6 ncı sıraya, Dünya genelinde ise 20 nci sıradan 11 inci sıraya yükselme başarısını göstermiş bulunuyoruz. Başarımızın sürdürülmesi hedefi doğrultusunda, paydaşlarımızla birlikte çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” sözleriyle bu alandaki başarıları sıraladı.