Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Ekli "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.