Kamuoyuna Duyurulur (Piyasaya Arz İzni)

    Kurumumuz tarafından 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, mülga 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiş, bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış ve 6 Nisan 2020 tarihli ilan ile duyurulmuştu.

    Güvensiz olduğu tespit edilen bahse konu ürünlerin üreticisinin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17’inci maddesi kapsamında yaptığı başvuru sonucunda, ürünler Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü’nde tekrar teste tabi tutulmuş ve bu ürünlerde güvensizliğin giderildiği tespit edilmiştir.

    Üreticisi tarafından gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle güvensizliği giderilen ve aşağıda bilgileri verilen ürünlerin piyasaya arzına izin verilmiştir. 

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


PİYASAYA ARZINA İZİN VERİLEN CİHAZ LİSTESİ

Üretici 
Cihaz türü
Cihazın markası
Cihazın modeli
Poyraz Ağ Ekipmanları Bilgisayar Elektronik Elektrik Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Access Point Cihazı
MIKROTIK
RBSXT-2nDr2 Lite2 (SXT Lite2)
Poyraz Ağ Ekipmanları Bilgisayar Elektronik Elektrik Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Access Point Cihazı
MİMOSA
B5c