İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 27.12.2022 tarihli ve 2022/İK-THD/416 sayılı Kararı ile ilgili Taslağa kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 06.02.2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle thdKamuoyuYeniAbonelikTeyitArama@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.