İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.06.2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230610-3.htm