Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin Teknik Ölçütler’in Güncellenmesi

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin mevzuat uyarınca; teknolojik gelişmeler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılan yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenen "Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin Teknik Ölçütler", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 23/09/2022 tarihli ve 2022/İK-SYD/245 sayılı Kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır.