Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2024 Yılı İş Planına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gündeme alınarak değerlendirilmesi/düzenlenmesi/çalışılması düşünülen temel konu başlıkları BTK Yıllık İş Planları ile sektörümüze duyurulmaktadır.

2024 yılında BTK gündeminde yer alacak temel konu başlıklarının belirlenmesi sırasında sektörümüzün görüşlerinin de dikkate alınabilmesini teminen, bir örneği aşağıda yer alan görüş ve öneri formunun doldurulup 25/10/2023 tarihine kadar BTK’ya yazılı olarak ve aşağıda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman 02/10/2023 tarihinden itibaren 25/10/2023 tarihine kadar askıda kalacaktır.

Adı-Soyadı 

       e-posta             

Telefon

Bil. Uzm. Şefik Y. PENÇERECİ

sefiky.pencereci@btk.gov.tr

0312 403 11 87

Müh. Ezgi Burcu DUMAN

eburcu.duman@btk.gov.tr

0312 403 13 23