Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıAbdülkadir PAY

Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile numara taşınabilirliği sistemlerinin işletimine yönelik düzenlemeler yapmak.
  • Mobil cihaz kayıt sistemi, merkezi referans veri tabanı, millî monitör sistemi dâhil Kurumun elektronik haberleşme ve bilişim altyapısını tasarlamak, kurmak, işletmek, teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirmek, güvenliğini, sürekliliğini ve çalışabilirliğini sağlamak.
  • Kurumun ihtiyaç duyduğu bilişim donanımlarını tespit etmek ve tahsisini sağlamak.
  • Kurum internet ve intranet altyapılarını oluşturmak, içeriğini hazırlamak, güncellemek, geliştirmek, internet ve erişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek.
  • Kurum içinde elektronik belge yönetim sistemi ve kurumsal kaynak planlaması hizmetini kurmak ve işletmek.
  • Kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemim kurmak, işletmek ve buna ilişkin standartları takip etmek,
  • Bilgi sistemlerinin sürekliliğine ve felaket kurtarımına ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek.
  • Kurum tarafından sunulan hizmetlerin e-devlet kapsamında verilmesine yönelik altyapı çalışmaları yapmak ve devlet hizmetlerinin vatandaşlara elektronik yollarla ulaştırılmasına ilişkin gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.