Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılıkları

Kurum Başkanlığına ilişkin görevlerinde Başkana yardımcı olmak, ilgili mevzuat ve Kurul kararlarıyla verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, bağlı hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini temin etmek ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak üzere başkan yardımcıları atanır.