Basım ve Yayın İşleri Müdürlüğü

MüdürAli Nazmi UZUN

Basım ve Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri

  • Kurumun yayın faaliyetlerini yürütmek.
  • Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınları planlamak, koordine etmek ve yayımını sağlamak.
  • Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.