“a.tr” TRABİS Paydaş Bilgilendirme Toplantısı BTK’da Düzenlendi

“a.tr” TRABİS Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, internetin günlük hayatta iletişimden eğitime, bankacılık işlemlerinden sağlığa kadar pek çok alanda hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtti. Sayan, “İnternet kullanıcılarının ve internet üzerinden faaliyet gösteren ticari işletmelerin sayısı arttıkça internet aracılığı ile yapılan ticaret ve günlük işlemler de haliyle artış göstermektedir. Nitekim ITU tarafından açıklanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılsonu itibari ile internet kullanıcılarının sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır. Ülkemizde ise “We Are Social” tarafından açıklanan verilere göre içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayı itibari ile internet kullanıcı sayısının yaklaşık 71,3 milyona ulaştığını ve internet yaygınlık oranının yaklaşık %83,4 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.” açıklamalarında bulundu.

Günümüzde internet alan adlarının işletmeleri tanıtmaya ve onları diğerlerinden ayırt etmeye yarayan en önemli araçlardan birisi haline geldiğini ifade eden Sayan, “Bugün burada toplanış amacımızdan da bildiğiniz üzere “a.tr” sürecine geçişin heyecanı içerisindeyiz. Mevzuatın da öngördüğü üzere TRABİS’in faaliyete geçmesinden bir yıl sonra “a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsis işlemlerine başlamış bulunmaktayız.” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: İnternet ülkemiz için birleştirici bir güç olmaya devam edecek.

TRABİS’in kamu kurumu vasfıyla ve kar amacı güdülmeyen bir anlayışla yerine getirildiğini vurgulayan Sayan, “ ".tr" uzantılı alan adları tahsis rakamları incelendiğinde 1991 yılından TRABİS’in devralındığı 14 Eylül 2022 tarihe kadar olan toplam kayıt sayısına yaklaşık son bir yılda ulaşıldığını görüyoruz. Şu anda toplam alan adı sayısı bir milyonu geçmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki “a.tr” süreci ile birlikte bu rakamların daha da artarak “.tr” uzantısının uluslararası camiada daha da tanınır hale geleceğinden hiç şüphem yoktur.” şeklinde konuştu.

“a.tr” sürecinde ilgili kayıt kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü söyleyen Bakan Yardımcısı Sayan, “Bu noktada; alan adı sahiplerine alan adı işlemlerinde aracılık eden siz kayıt kuruluşlarından şeffaf, etkin ve özverili çalışarak ülkemizde alan adı piyasasına değer katacak olan a.tr geçişini başarıyla tamamlamamıza destek olmanızı beklemekteyiz.” dedi.

İnternet alan adlarının etkili bir şekilde yönetilmesiyle birlikte Türkiye’nin dijital alanda çok daha güçlü konuma geleceğinin altını çizen Sayan, “İnanıyorum ki, bu çaba sayesinde ülkemizdeki internet alan adlarıyla ilgili daha etkin bir yapı inşa edebiliriz. Hep birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynamak için çaba harcayacağımıza olan inancımız tam. Tüm bu çabaların neticesinde internet, ülkemiz için birleştirici bir güç olmaya devam edecek.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başkan Karagözoğlu: TRABİS, Türkiye’nin siber dünyadaki güvenliğine ve dijital geleceğine büyük katkılar sağlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da düzenlenen etkinliğe katıldı. 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sosyal yaşam ve iş görme şekillerimizi değiştirdiğini ifade eden Karagözoğlu, “Şüphesiz bu alanlardan en önemlisi internettir. Bildiğiniz üzere tüm dünyada internet üzerinden iletişimi rahatlatmak ve kolaylaştırmak amacıyla alan adlarını IP adreslerine çeviren DNS sistemi geliştirilmiş ve böylece alan adları kullanılmaya başlanmıştır. IP adreslerine karşılık gelen alan adları, bir anlam ifade eden ve hatırlanması kolay alfa-nümerik gösterimler olarak tanımlanmaktadır.” dedi. 

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte alan adlarının sayısının da ciddi oranda arttığını belirten Karagözoğlu, bu artış neticesinde, alan adları ve yönetimi konusunda bazı sorunlar oluştuğunu ifade etti. Karagözoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik görev ve yetki Kurumumuza verildi. Kurumumuz ise İnternet Alan Adları Tebliği ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği’ni hazırlayarak, günümüze kadar herhangi bir mevzuatı olmayan bu alanı düzenleyici bir çerçeveye kavuşturmuştur.” açıklamasında bulundu. 

BTK olarak alan adlarının yönetimiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Başkan Karagözoğlu, “25 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan “ “a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” ile çerçevesini belirlemiş olduğumuz sadece “.tr” uzantısına sahip alan adlarının tahsisi ile dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de doğrudan ülke kodu uzantısına sahip alan adının tahsisi mümkün hale gelmiştir. Tahsislerin tamamlanmasından sonra tıpkı “a.b.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisinde olduğu gibi, ilk gelen ilk alır kuralı işletilmeye başlanacak ve “a.tr” yapısındaki alan adları artık hayatımızın bir parçası haline gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, TRABİS’in faaliyette olmasının Türkiye’nin siber dünyadaki güvenliğine ve dijital geleceğine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından sertifika töreni yapıldı.