Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 23.01.2024 tarihli ve 2024/İK-TED/36 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan “Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 07.03.2024 tarihine kadar aşağıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle pgd@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.