Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin Uyarılması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.03.2024 tarihli ve 2023/İK-THD/128 sayılı Kurul Kararı ile;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ile 52'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7'nci ve 9'uncu maddelerine, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4'ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 6'ncı, 9'uncu ve 11'inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

Kurumumuza yaptığı 2023 yılı birinci dönem hizmet kalitesi bildiriminde “Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi” hizmet kalitesi ölçütünün % 80'lik hedef değerini 2023 yılı birinci çeyrek dönemi için %72,62 ile sağlanamamasının tespitine istinaden Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin;

  • Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesi birinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması,
  • İlgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süre ile duyurulması

hususlarına karar verilmiştir.