2N ve 3N Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında Vodafone Telekomünikasyon AŞ’ye Uyarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 14/12/2021 tarihli ve 2021/İK-SİD/387 sayılı Karar'da;

Vodafone Telekomünikasyon AŞ (Vodafone) tarafından yapılan 2020 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

1- 2N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, 2020 yılı Mayıs ayı içinde Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinde, "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2020 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu yerleşim yeri için Vodafone’un yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması,

2- 3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, 2020 yılı Haziran ayı içinde Afyonkarahisar ilinin Merkez ilçesinde, "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin; 2020 yılı Nisan ayı içinde Tokat ilinin Zile ilçesinde, "Arama Başarısızlık Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2020 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu yerleşim yerleri için Vodafone’un yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması,

hususuna yer verilmiştir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.