2N ve 3N Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ’ye Uyarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 14/12/2021 tarihli ve 2021/İK-SİD/385 sayılı Karar'da;


TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (TTMobil) tarafından yapılan 2020 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;


1- 2N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, 2020 yılı Nisan ayı içinde Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde, "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2020 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu yerleşim yeri için TTMobil’in yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması,


2- 3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, 2020 yılı Mayıs ayı içinde Kastamonu ilinin Seydiler ilçesinde, 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içinde aşağıdaki tabloda il ve ilçe adı belirtilen yerleşim yerlerinde "Arama Başarısızlık Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2020 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu yerleşim yerleri için TTMobil’in yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması,


hususuna yer verilmiştir. 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.