Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2021 tarihli ve 31687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211212.pdf