Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı Güncellendi

Elektronik haberleşme altyapısına ilişkin yeraltı tesisi inşası sırasında yapılan kazılar, kazıların tekrar doldurulması, tesis edilen kablo muhafaza kanalları, ek odaları ve benzeri diğer hususlarda standartların oluşturulması amacıyla hazırlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı 07.09.2021 tarihli ve 2021/DK-TED/240 sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir.