UFKUMUZ, FARKLI İLETİŞİM YOLLARINA AÇIK

15.2.2017

ICANN tarafından IHS Sponsorluğunda İstanbul Conrad Otel‘de düzenlenen ve Alan adı sektöründe ortaya çıkan eğilimler, DNS ve Siber Güvenlik, Türkiye'deki İnternet Siteleri ve Sosyal Medya, Alan Adının Yasal Tarafları, Türkiye'deki Veri Koruma ve IP Yasaları konularının tartışılacağı Türkiye DNS Forumuna yurt içi ve yurt dışından birçok sektör temsilcisi katılıyor.

Türkiye DNS Forumu’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, farklı iletişim yollarına ufkumuzu açık tutmamızın, gelecek öngörülerimizin ufkunu genişleteceğini hatırlatarak, “Biz bilişimciler, medeniyet felsefemizden güç alan özümüze, yeni elbiseler giydirme işindeyiz. Ve bu işi başardığımız zaman, dünyaya söyleyecek bir sözümüz olacak. Aksi halde atalarımızın mirasını dünyaya ulaştıramamanın eksikliği içinde bir şey yapmamış olacağız” dedi.

 

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

 

Rakamlara bakıldığında ülkemizdeki telekomünikasyon sektörünün, güçlü kalmaya devam ettiğini, bu nedenle, 2023 Stratejik Vizyonunda; bilgi-tabanlı bir topluma dönüşmek, BİT’ler için uluslararası bir merkez haline gelmek ve herkes için genişbant erişim sağlamak gibi hedeflerinin bulunduğunu anlatan Sayan, BTK tarafından yayınlanan çeyrek raporlardan Türkiye’deki BİT sektörüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizde 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abone sayısı, Eylül 2016 sonu itibarıyla 59 milyonu aşmıştır. Sabit erişim teknolojisi bazında baktığımız zaman ise, fiber genişbant internet abone sayısında Eylül 2016 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak yıllık %14’lük bir artış yaşandığını ve 1,8 milyonu geçen fiber abone sayısına ulaşıldığını görüyoruz.

Öte yandan, Türkiye’de abonelerin en çok mobil cepten interneti tercih ettikleri de bir gerçek, zira Eylül 2016 sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık büyüme oranı yaklaşık %33 olarak gerçekleşmiş ve mobil cepten internet abone sayısı 47,6 milyonu geçmiştir.1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 4.5G aboneliğine geçiş süreci yaşanmış ve Eylül 2016 itibarıyla 3G abone sayısı 23,5 milyon civarına düşerken, 4.5G abone sayısı ise 45,7 milyona çıkmıştır.M2M (Machine to machine) aboneliğinde de rakam 3,8 milyona erişmiştir.

Haziran 2016 sonu itibarıyla ülkemiz, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke, Kasım 2015 sonu itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada ise Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer almaktadır.”

 

SİBER DÜNYADA EN ZAYIF HALKA KADAR GÜÇLÜYÜZ


İnternetin hızlı olması kadar güvenliğini sağlamanın da çok önemli olduğunu belirten Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ni (USOM) bünyesinde barındıran bir Kurum olarak BTK siber güvenliğe en üst seviyede önem veriyor. Ancak, devlet olarak siber saldırılara karşı gerekli müdahaleleri derhal yapsak da, siber dünyada en zayıf halka kadar güçlüyüz, bu nedenle en zayıf halkanın da güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bu da ancak, siber güvenlik konusunda bilinçlenme ve saldırılara karşı yeterli donanıma sahip olmak, uluslararası örgütler, devletler, sivil toplum ve internet aktörlerinin yakın ve etkin işbirliği ile mümkün olabiliyor.

 

Bu noktadan hareketle geçtiğimiz 26-27 Ocak tarihlerinde Siber Yıldız Bayrağı Yakala "Capture the Flag" yarışmasını organize ettik ve bu alanda kabiliyeti olan gençlerimizle etkin bir işbirliğinin önünü açtık. Bunu yaparken de "diploma ya da tecrübe" şartı aramadık. Ve 27 binden fazla müracaat oldu. Sonuçları Bakanımızla da beraber açıklayacağız inşallah ama burada şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşlarımız arasından bin civarının çok iyi seviyede olduğunu tespit ettik. Siber dünyanın, yeni savaş alanı tanımlamasına girdiğini düşünürsek, yarışmamıza katılan, ‘Ülkem için EVET! Ben De Varım’ diyen bu arkadaşlarımızın vatanımız, devletimiz ve milletimiz için ne ifade ettikleri çok açıktır.” şeklinde konuştu.

 

ALAN ADLARINA KAYIT KURULUŞLARI ARASINDA TRANSFER İMKANI


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, 2010 yılında yayımladığı “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” ile “.tr” uzantılı alan adlarının yönetimi işini BTK’ya verdiğini, BTK’nın da kendisine verilen yetkiye dayanarak konu hakkında iki adet tebliğ yayımladığını aktaran Sayan şunları kaydetti: “Bu düzenlemeler sonucunda alan adı tahsis işlemlerinde mevcut duruma göre bazı değişiklikler olacaktır. Öncelikle, alan adı çözümleme ve alan adı satış süreçlerinin birbirinden tam olarak ayrıştırıldığı registry-registrar (Kayıt Kuruluşları) modelinin kurulması öngörülmüştür.

 

Bu önemli yapısal ayrıma ek olarak, sahip olunan alan adlarına Kayıt Kuruluşları arasında transfer imkanı da yeni düzenlemelerimiz arasında. Böylece müşterilerini kaybetmek istemeyen kayıt kuruluşları daha kaliteli hizmet sunmanın yollarını arayacak ve sonuçta hizmet sunulan kullanıcıların refahı artacaktır. BTK olarak önem verdiğimiz diğer bir değişiklik ise bir kamu kurumu vasfıyla bu işi “non-profit” (kar amacı gütmeyen) bir anlayışla yerine getirecek ve ücretlerin makul seviyede tutulmasını sağlayacak olmamızdır.”

 

NÜFUSUMUZA ORANLA “.TR” UZANTILI ALAN ADLARI SAYISI KATLANARAK ARTACAK


Hâlihazırda belgeli olarak tahsis edilen “com.tr”, “org.tr” ve “net.tr” uzantılı alan adlarının belgesiz olarak “ilk gelen ilk alır” prensibiyle tahsis edileceğini belirten Sayan, “Bu yöntem ile birlikte alan adı tahsis işlemi kolaylaştırılmakta olup bunun sonucu olarak da mevcut durumda yaklaşık 382.000 adet olan .tr uzantılı alan adı sayısının önemli ölçüde artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, “a.tr” yapısındaki ‘flat names’ olarak adlandırılan alan adları da tahsise açılacaktır.BTK olarak yayımladığımız tebliğ ile alan adı uyuşmazlıklarının sektörün doğasına uygun bir şekilde hızlıca sonuçlandırılabilmesi için bir alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması kurulmasını da öngördük.

 

Anlatmaya çalıştığım bütün bu yenilikler ve iyileştirmeler sonucunda, Türkiye’deki alan adları sektörünün gelişeceğini, İnternet kullanıcısı sayımız ve nüfusumuza oranla “.tr” uzantılı alan adları sayısının katlanarak artacağını ve hak ettiği seviyelere geleceğini umuyoruz.” dedi.

 

ODTÜ İLE BTK DEVİR SÜRECİ İLE İLGİLİ POZİTİF GÖRÜŞMELER SÜRDÜRÜYOR


Bu gelişmelerin mevcut durumda “.tr” yönetimini yürütmekte olan ve Türkiye’deki alan adları sektörü için bugüne kadar çok kritik bir görevi yerine getirmiş olan ODTÜ Nic.tr ile anlaşmaya müteakip re-delegasyon işleminin tamamlanması ve yeni düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesiyle mümkün olacağının altını çizen Sayan, “ODTÜ ile BTK devir sürecinin ülkemiz için en hayırlı şekilde sonuçlanması amacıyla çok pozitif görüşmeler sürdürmektedir. Bu kadar kritik bir sistem için hiçbir olasılığı atlamadan, hiç kimseyi mağdur etmeden, en iyi şekilde geçiş sürecini tamamlayabilmek adına yürüttüğümüz teknik ayrıntılar üzerindeki müzakerelerimiz sona yaklaşmıştır.  İnşallah önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmamızı tamamlayarak ve .tr alan adı yönetimi için ODTÜ ile işbirliği ve DNS sektörümüzü daha iyiye taşıma ortak gayesi ile geliştirmelere başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

 

ALAN ADLARI DA GÖRSELLEŞECEK


DNS Forum katılımcıları ile bir öngörüsünü paylaşmak istediğini belirten Sayan şunları söyledi: “Yazı en önemli bilgi alış-veriş kaynağıdır. İnternetin ülkemizde yaygınlaşması ile veri alış-verişinde ses dataları önemli hale geldi. 4.5G ile beraber bu önem bütün dünyada videoya geçmeye başladı, bizim ülkemizde de yönelim bu şekilde. Zamanla alan adlarının da yazının unsuru olmaktan çıkarak videosal ve görsel içerikle belirleneceğine/tanımlanacağına inanıyorum. Teorik fizikçiler ve eski filozoflar zamanın dairesel bir kavram olduğundan bahsederler.”

 

MEDENİYET FELSEFEMİZE YENİ ELBİSELER GİYDİRME İŞİNDEYİZ


Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür eden Sayan, konuşmasına: “Bugün internette olan herkesin kullandığı emoji ve benzeri şekil dillerine baktığımızda, anlatım tercihi bakımından eski çağlardaki mağara resimlerine benzediklerini görebiliriz. Bizim en temel bilgi kaynağımızın "vahiy" olduğu ve bunun da sonradan yazıya geçtiği düşünülürse, farklı iletişim yollarına ufkumuzu açık tutmamız, gelecek öngörülerimizin ufkunu genişletecektir. Aslında biz bilişimciler, medeniyet felsefemizden güç alan özümüze, yeni elbiseler giydirme işindeyiz. Ve bu işi başardığımız zaman, dünyaya söyleyecek bir sözümüz olacak. Aksi halde atalarımızın mirasını dünyaya ulaştıramamanın eksikliği içinde, Anadolu irfanının deyişiyle "avare kasnak" misali kendi etrafımızda dönüp durmaktan başka bir şey yapmamış olacağız.” diyerek son verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır