TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

12.12.2016

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan,ZTE’nin tanıtım toplantısına katıldı. Sayan: “Ülkemiz 2023 hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde yürüyor” dedi.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı(BTK) Dr. Ömer Fatih Sayan telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki büyük tedarikçilerden biri olan ZTE’nin tanıtım toplantısına katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sayan, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya ayrıca BTK yöneticileri ile ZTE yöneticileri katıldı.


Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki büyük tedarikçilerden biri olan ZTE’nin, özellikle altyapıya ilişkin çözüm ve ürünlerini paylaşmak üzere düzenlediği etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek açılış konuşmasına başlayan Başkan Sayan şunları söyledi:


“ZTE’nin dünyada, bu yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yıla göre %4.4 büyümesi bu büyümeyi de özellikle Ar-Ge’ye dayandırması yalnızca şirketin kendisi açısından değil, Türkiye’de telekomünikasyon sektörü açısından da sürdürülebilir büyüme eğilimi anlamına geldiği için büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye’nin, ZTE genel merkezi tarafından 2015 yılı için en stratejik ülke olarak seçilmiş olması ve yatırımlarını bu doğrultuda planladığını açıklamış olması bizim için değerlidir. Biz, ZTE’nin bizim için stratejik öneme sahip olan planının yalnızca Türkiye pazarına ürün sunmaya yönelik kalmayıp, burada ürettiklerini dünyaya pazarlamaya yönelik olmasını arzu ederiz.”


“Sektörümüzde, Ar-Ge ve İnovasyona Yönelik Yatırımlar Arttı”


Türkiye’de 3. Nesil mobil teknoloji yetkilendirmesinden başlayarak getirilen "yerli üretim, yerli tedarik, Ar-Ge mühendisi istihdamı gibi" koşulların etkisi ile sektörde, Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımların arttığının altını çizen Sayan: “Bu son derece sevindirici bir gelişme. Biz BTK olarak bunu yakından takip ediyoruz ve bu tür merkezlerin açılışında, ürünlerin tanıtımı için yapılan toplantılarda bulunmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda bundan büyük mutluluk duyuyoruz.Türkiye’de, bir taraftan sahip olduğumuz istikrarlı ekonomik yapı ile yabancı yatırımlar için uygun ortamlar sağlarken diğer taraftan, yerli üretim ve yerli kaynakların kullanımı için bir seferberlik halindeyiz. Bu anlamda, 4.5 G yetkilendirmesiyle getirdiğimiz yükümlülüklerle birlikte, hem ülkemizin milli kaynaklarının yurtdışına çıkmasının önüne geçmeyi hem de kendi imkanlarımızla elektronik haberleşme alanında ülkemizin dünyada üretici pozisyonunda önemli bir aktör olmasını hedefliyoruz” dedi.


“8 Yıl İçerisinde Ülkemiz Nüfusunun %95’ine 4.5G Hizmeti Ulaşacak”


4.5G ihalesi ile, mobil hizmetlerin sunumu amacıyla bugüne kadar tahsis edilmiş olan frekanslara iki kattan fazla frekans ilave ederek mobil geniş bant hizmetlerinin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde sunulmasının önünü açmış olduklarını vurgulayan Dr. Sayan konuşmasını şöyle sürdürdü: “8 yıl içerisinde ülkemiz nüfusunun %95’ine 4.5G hizmeti ulaşacaktır. Ayrıca 3 yıl içerisinde otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tüneller, bölünmüş karayolları ve konvansiyonel tren hatları da belirli süreler içinde kapsanacaktır. Bunun için de operatörlerimiz ile yerli ve yabancı tedarikçilerin yaptıkları işbirlikleri oldukça önemlidir.. 4.5G ile ekonomik hayattan sosyal hayata, devlet hizmetlerine erişimden eğitim ve sağlığa kadar birçok konuda büyük ilerlemeler sağlanacaktır. Görüyoruz ki uygulamaya başlaması üzerinden geçen süre kısa olmasına karşın aboneler yoğun olarak mobil genişbant kullanmaktadırlar. Bu kullanım içinde video içeriği gittikçe önemli yer tutmaktadır. Dolayısı ile daha hızlı iletişimin yanı sıra daha kaliteli görüntü de kullanıcıların talepleri arasındadır. ZTE’nin bu tanıtım toplantısında, kaliteli video içeriği sunmaya yönelik çözümlerinin bulunması da ülkemizdeki kullanıcılar açısından talep edilen hizmetler arasındadır.”


“Türkiye 5G’ye İlk Geçen Ülkeler Arasında Olmayı Hedefliyoruz”


5GTR Forumu oluşturarak, çok daha önce başlanılan 5G çalışmalarına devam ettiklerini anlatan BTK Başkanı: “Türkiye 5 G’ye ilk geçen ülkeler arasında olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, işletmecilere teknoloji kullanımında esneklik sağlanarak kendilerine tahsis edilen frekansları herhangi bir izin alma gereği olmaksızın 5G de dahil yeni teknolojilerde kullanmalarının ve şebeke planlamalarını daha esnek bir şekilde yapmalarının önü açılmıştır. Yeni teknolojiler, yeni iş yapış şekilleri de getirmektedir. Yüksek hızda veri transferi, kaliteli video ve ses görüntüsü aktarabilme, e-ticaret, bankacılık, e-devlet ve benzeri hizmetlere her yerden erişebilme gibi imkanlar nedeniyle enerji kullanımında, zaman ve mekan kullanımında büyük oranda tasarruf sağlanacağını biliyoruz.  Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, günümüzün en önemli konuları arasındadır. Bunu sağlayan sistemlerin ekonomiye katkısı dolaylı ya da doğrudan gerçekleşmektedir” dedi.

 

“Ülkemiz 2023 Hedeflerine Doğru İstikrarlı Bir Şekilde Yürüyor”


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu güne kadar olmadığı ölçüde sanayiye yön vereceğini söyleyen Dr. Sayan, konunun detaylarını şöyle aktardı: “Son 4 yıl içinde yeni bir üretim devrimi ile karşı karşıyayız bunun adı da Sanayi 4.0. Akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3-D baskı, bulut gibi teknolojilerin kendi içlerinde otomasyonu ve birbirleri ile entegrasyonu ile biçimlenecek bu sanayi dönemi şimdilerde daha dar olan ilgili kesimlerce sık sık telaffuz ediliyor ancak yakın zamanda toplumun daha geniş kesimlerince de duyulacaktır. Çünkü entegrasyonu sağlanacak tüm değer zinciri adımlarının birbiri ile gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olması gerekmektedir. Ancak bu sayede akıllı ve kendisini uyarlayan bir sanayi sürecine ulaşılacaktır.Dünyada üretim tekrar parlayan yıldız olmaya başladı ve sürdürülebilir kalkınma için de üretim çok önemli görülüyor. Sanayileşmiş ülkeler tarafından ortaya atılmış ve içinde bulunduğumuz dönemde artan bir ivme ile odaklanılan Sanayi 4.0, bu ülkelerin yıllar içinde kaybettikleri üretimde rekabetçi olma avantajını tekrar ele geçirmek için de önemli bir fırsat yaratmaktadır. Türkiye, gerek yerli gerekse yabancı yatırımlarla, bu üretim sürecinde yalnızca kullanıcı durumunda kalmayacak bir yapının içinde olma gayretindedir. Bakanlığımız, düzenleyici kuruluş olarak Kurumumuz, yetkilendirdiğimiz operatörlerimiz, altyapı işletmecilerimiz, üreticilerimiz ve tüketicilerimizle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gelişim ve değişim büyük bir ivme kazanarak devam ederken, Ülkemiz de 2023 hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde yürümektedir. ”


“Sektörümüzün Dayanışmasını Çok Önemli Buluyorum”


Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yalnızca abone sayıları açısından büyümekte olduğunu ve bu sektörün doğrudan veya dolaylı katkı verdiği kritik altyapılar başta olmak üzere tüm genel ekonomiye etkisi olan sektörlere katkı vermekte olduğunu ifade eden Dr. Sayan: “İnsanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve yaşam kalitelerini artıran katkısı zaten çok daha değerli. Sektörümüzü, öncelikli hedefimiz bilgi toplumuna dönüşme olduğundan dolayı da çok önemsiyoruz. Bu önemsememiz, işbirliği yaptığımız yabancı paydaşlarımızı da kapsıyor.” dedi.


Sayan konuşmasını şöyle bitirdi: “Her ne kadar, dijitalleşen iş ve işlemlerin, bir otomasyon içinde müdahale edilmeden çalıştığı zannedilse de, bu sistemlere insanlar tarafından yapılan müdahaleler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu milli güvenliği ilgilendiren boyutta olabileceği gibi tek tek bireyleri ilgilendiren boyutlarda da olabilir. Bunun bilincinde olarak, tüm ülkeler açık kaynak kodu olan yazılımlar kullanmak ve yerli üretimlerini yapmak üzere çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların önemli bir ayağı da yerli ve yabancı paydaşlarla, fikir birliği içinde olmak, işbirliği içinde olmaktır. Ben bu açıdan, sektörümüzdeki aktörlerin ortak amaçlar etrafında birleşebildiğini görmüş olmaktan dolayı mutluyum, bunun devam etmesini dilerim.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır