TÜRKİYE VE JAPONYA 5G’YE BİRLİKTE YÜRÜYOR

12.1.2017

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya ile müşterek düzenlenen ‘Yeni Nesil İletişim Sistemi  5G Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya BTK Başkanımız Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Telekomünikasyon Bürosu Genel Müdürü Masahiko TOMINAGA, Kara Mobil Haberleşmesi Bölümü Direktör Yardımcısı Fumitake TAKAHASHI ve Bilişim Sektöründen temsilciler katıldı.


BTK, Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı ile 7 Ekim 2015 tarihinde, 5G başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliği tesis edilmesi,  bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması hususlarında Ortak Bildiri imzalanmıştı. 5G alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya ile bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân veren çalıştay BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sayan konuşmasına, ülkeler arasındaki dostluğun bir başlangıç ve mihenk taşı olan 120 yıl önceki Ertuğrul firkateynini anarak başladı. Kültürlerimizin birbirine çok benzediğini söyleyen Sayan, buna karşın 120 yılın insanlık tarihi açısından küçük bir dilim olduğunu, bu gecikmeyi 5G teknolojisinin hızı ile kapatmak istediklerini ifade etti.

 

“AR-GE VE İNOVASYONA DAYALI YERLİ ÜRETİME YÖNELMELİYİZ”


Başkan Sayan, konuşmasında LTE Advanced mobil şebekelere yönelik yatırımlar ve altyapı çalışmalarının yanı sıra 2016 yılı üçüncü çeyrek sonu itibariyle ulaşılan genişbant internet ve mobil telefon aboneliği ile veri trafiği artış oranlarından bahsetti.


Son yıllarda ses trafiği azalırken veri trafiğinin katlanarak artması ile daha fazla altyapı ihtiyacının doğduğunu ve karşılanmadığı taktirde de sağlık, eğitim, ekonomi gibi önemli alanlarda aksamalar yaşanabileceğini vurgulayan BTK Başkanı Sayan sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebeple sürdürülebilir kalkınma için dışarıdan temin edilen kaynaklarla dünya çapında rekabet avantajı elde edilememekte, katma değer yaratacak Ar-Ge ve inovasyona dayalı yerli üretime yönelmemiz gerekmektedir. Bu gerçeğin bilincinde olarak, geçtiğimiz yıl yapılan IMT Advanced ihalesine Ar-Ge ve yerli üretim ile ilgili önemli hükümler koyduk. Yine, Kurum olarak gelirlerimizin %20’sini Ar-Ge Fonuna aktarıyoruz. Ar-Ge ve üretim konularında Japon firmaları ile işbirliği ve ortaklık yapılmasının her iki ülke için de faydalı olacağına inanıyorum.”


“TÜRKİYE 5G’YE İLK GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK”


 ‘Asya'yı uçuran iki kanat’ olarak nitelenen, bu yaşlı kıtanın iki ucundaki ülkelerimizin işbirliğinin her şeyin ötesinde derin felsefi anlamlar içerdiğini de düşündüğünü ifade eden Sayan, Türkiye’nin dünyada bilişim konusunda ileri ülkelerle aynı zamanda 5G’ye geçeceği müjdesini verdi. 5G’ye geçiş süreci ile ilgili Sayan şunları söyledi:  “Küresel mobil endüstrisi son bir kaç senedir 5G teknolojisine odaklanmış durumdadır. Henüz endüstriyel standartları tanımlanmamış olan 5G konusunda hararetli tartışmalar devam etmektedir. Biz de, dünyadaki ileri ülkelerle aynı zamanda 5G’ye geçmeyi planlıyoruz.  Bu amaca yönelik olarak,  ülkemizde kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin ve tüm çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için 5GTR Forumu’nu kurmuş bulunuyoruz. Bu bağlamda, benzer bir forumu 2014 yılında kurmuş ve bu alanda çalışmalarını hızla sürdürmekte olan Japonya’nın bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.”

 

“BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ EKONOMİMİZİ SÜRÜKLEYEN BİR UNSUR HALİNE GELMELİ”


BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Türkiye olarak büyük bir kalkınma-gelişme mücadelesinin içinde bulunduğumuzu belirten Kavranoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Ana hedefimiz dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olmak. Bu 10 ekonominin içinde en gelişmiş sektörün Bilgi ve İletişim sektörü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bilişim alanındaki çalışmalarımız dünyada hatırı sayılır bir seviyeye ulaşmalı ve Türkiye ekonomisinin de sürükleyici bir unsuru haline gelmelidir.” Kavranoğlu, FATİH projesinden 4.5G ihalesine kadar birçok alanda tüketici konumundan üretici konumuna geçmede Hükümetin ve BTK Başkanı Sayan’ın çabalarına da değindi. “Yeni Nesil iletişim Sistemi 5G Çalıştayı”nın lekesiz, pürüzsüz, hiçbir problem yaşamadığımız bir ülke olan Japonya işbirliği ile gerçekleştiğini belirten Kavranoğlu, Ertuğrul fırkateyni trajedisiyle başlayan karşılıklı sağlam bir güven ve dürüst bir ilişkimiz olduğunun altını çizdi. 5G Çalıştayı için iyi dileklerde bulunan Kavranoğlu BTK’ya teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.


JAPONYA’DAN 2020 HEDEFİNE DOĞRU 5G SUNUMU


Konuşmaların ardından Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Telekomünikasyon Bürosu Genel Müdürü Masahiko TOMINAGA yaptığı sunumda 2020 hedefine doğru 5G ve teknolojilerinin gelişim sürecini anlattı. BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı Ramazan Yılmaz ve yine Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Kara Mobil Haberleşmesi Bölümü Direktör Yardımcısı Fumitake TAKAHASHI sunumlarını gerçekleştirdi. Yılmaz yaptığı sunumda 5G’ye ilişkin Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikalarından, yerli baz istasyonu ve firmalar bazında 5G çalışmaları ile üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarından bahsederken, Takahashi ise Japonya’nın 2017 yılında yürürlüğe koyacağı 5G projelerini ve 5G uyumlu yeni nesil teknoloji proje tasarımlarını anlattı.


ÖZEL SEKTÖR VE AR-GE ÇALIŞMALARI OTURUMLARI


Yeni Nesil İletişim Sistemi “5G” Çalıştayı’nın ikinci oturumunda özel sektör sunumları yapıldı. Ülkemizde 5G’ye ilişkin güncel gelişmeleri içeren sunum, Aselsan Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Teknoloji Transferi Müdürü Serdar BAYAR tarafından yapıldı. Japonya’daki güncel gelişmeler ise, 5GMF Genel Sekreteri Kohei SATOH tarafından aktarıldı.

 

Ar-Ge konusuna ayrılan son oturumda ise, ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarını içeren sunum TÜBİTAK-BİLGEM Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali GÖRÇİN, Japonya’daki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgilendirici sunum ise NTT DOCOMO 5G Laboratuvarı Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro NAKAMURA tarafından yapıldı.

 

TÜRKİYE VE JAPONYA 5G YOLUNDA BİRLİKTE YÜRÜYECEK

 

Çalıştay sonunda, öncelikle iki ülke arasında 5G konusunda yapılan ilk etkinlikten duyulan memnuniyet vurgulanarak, bu etkinliklerin dönüşümlü olarak tekrarlanması hususu dile getirildi. Özellikle, standardizasyon konusunda işbirliği yapılmasının önem taşıdığı, yine özel sektör kuruluşlarının işbirliğinin teşvik edilmesinin her iki tarafın da yararına olacağı konusunda mutabık kalındı. Japon tarafı, 5G ile ilgili olarak düzenlenmekte olan küresel etkinliklerin üçüncüsünün (The 3rd Global 5G Event) 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Tokyo’da yapılacağını bildirdi. BTK ve 5GTR Forumu üyelerine katılım davetinde bulunarak, 5G konusunda en son gelişmelerin ele alınacağı bu etkinliğin bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır