NESNELERİN İNTERNETİ AKILLI ŞEHİRLERE HAYAT VERECEK

17.5.2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’nda konuşan Sayan, “Nesnelerin İnterneti”nin insan müdahalesinin olmadığı unsurlara hayat vereceğini hatırlatarak, “Bu şekilde daha yeşil çevre, daha güvenli toplumlar, daha temiz enerji ve daha düzenli bir hayat elde edilecektir.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’na katıldı. Teknoloji devleri, mucitler, girişimciler ve fikir liderlerini buluşturmayı hedefleyen fuara yüzü aşkın global ve yerel firmayla, 3 bini aşkın iş adamı ve 10 binden fazla profesyonelin ziyareti bekleniyor.

 

AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR

 

Günümüzde şehirlerin yaşadığı sorunları çözmeyi ve şehirde yaşayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” çözümlerinin giderek daha da önem kazandığına ve dünyadaki pek çok şehirde bu çözümlerin hızla uygulamaya geçirildiğine dikkat çeken Sayan, “Akıllı şehir denilince şehrin, ihtiyacı olanı kendisinin belirlemesi, bu doğrultudaki isteklerinin gerçekleşmesi için gerekli adımları atabilmesi âdeta şehrin bir canlı gibi davranabilmesi akla gelmektedir. Bir başka ifade ile akıllı şehirler kavramıyla amaçlanan aslında, her şeyin kendini izlemesi, kendi kendini tamir etmesi ve en uygun çözümü üretmesidir. Bir şehrin, akıllı şehir sıfatını kazanabilmesi için, sorunlarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çözümlenmesi ve şehir halkının bu çözümleri bir yaşam biçimi olarak benimseyip kullanmaları gereklidir. Bu çerçevede Akıllı Enerji, Akıllı Bina, Akıllı Ulaşım, Akıllı Teknoloji, Akıllı Sağlık Hizmetleri, Akıllı Altyapı, Akıllı Yönetişim ve diğer tüm akıllı çözümler bu yeni yaşam biçiminin ana unsurlarını oluşturmaktadır.” dedi.

 

EŞYANIN DİLİNİ BİLEN BİR MEDENİYETİZ…

 

Son günlerdeki en güncel konulardan birisi olan “Nesnelerin İnterneti”nin insan müdahalesinin olmadığı unsurlara hayat vereceğini anlatan Sayan, “Bu şekilde daha yeşil çevre, daha güvenli toplumlar, daha temiz enerji ve daha düzenli bir hayat elde edilecektir. ‘Nesnelerin interneti’ yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmışsa da biz aslında "eşya" adını verdiğimiz cansız varlıkların bir dili olduğu gerçeğini binlerce yıldan beri bilen bir medeniyetin evlatlarıyız. Başta İbn Arabî olmak üzere birçok düşünce ve gönül insanımız bu dilden bahsetmişlerdir. Ayrıca, Canlı-cansız varlıkların, sonsuz bir ahenge katkıda bulunarak dünyamızın devamlılığını oluşturduğunu biliyoruz. Biz modern çağın insanları olarak geldiğimiz noktada işte bu ahengin bir başka boyutta benzeri olan şehirler yapma yolunda ilerliyoruz ve bunlara akıllı şehirler diyoruz. Akıllı olmasının yanında, şehrin coğrafi planlaması ve tasarımından mimari tasarımına, ulaşımından iletişimine, çevresel tasarımından ergonomik tasarımına, yenilenebilir enerji kullanımından pasif bina teşviki gibi daha birçok alanın özel olarak hayata geçirilmesi önemlidir. Bu kapsamda geleceğin şehirlerinde salt akıllı şehir olmanın yanı sıra, yeşil teknoloji olgusu da göz önünde bulundurulmalıdır.” şeklinde konuştu.

 

ÜLKEMİZDEKİ AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

 

Ülkemizde ilk akıllı şehir uygulamasının, 2000 yılında Yalova’da Bilişim Vadisi Projesi olarak adlandırılan bir eko-tek yerleşim yerinin kurulmasıyla yapıldığını hatırlatan Sayan şunları söyledi: “Bilişim temelli akıllı şehir projeleri daha sonra Ankara, Kocaeli, Bursa, Eskişehir gibi şehirler ile devamlılık göstermiş ve örnek teşkil etmiştir. Bir diğer örnek olan “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Projesi” ile ulaşım, iletişim ve bilişim teknolojileri alanında yapılacak iyileştirmelerle sürdürülebilirliğinin sağlanması ve teknolojinin yardımıyla enerji verimliliğinin artırılarak kaynakların verimli kullanımı hedeflenmektedir. Bu sayede Tepebaşı’nın sera gazı emisyon oranlarında yüzde 80 oranında azalma beklenmektedir. Ülkemizde 2009 yılından itibaren AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı vesilesiyle (ICT PSP) hatırı sayılır miktarda bütçe alan projeler olmuştur. Bunlardan özellikle 2012 yılında uygulamaya başlanan projeler ile “Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Mobilite için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)”, “Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri”, “Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için Bilgi ve İletişim Teknolojileri” ve “İnternet Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik” alanlarında 10 farklı proje ortaya çıkmıştır.

 

Ülkemizde akıllı şehirlere yönelik olarak gerek yasal düzenlemeler gerekse altyapı düzenlemelerine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör paydaşlarının çeşitli çalışmalar yapmakta olduklarını biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji açısından konuya önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği ise konuya en fazla önem veren STK’ların başında gelmektedir.”

 

HANEDE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FARKLI AVANTAJLAR SUNACAK

 

Akıllı şehir tasarımında dijital ağlar için uç olacak haneler baz alınarak yapılacak uygulamalar ile şehrin tam anlamıyla akıllı olabileceğini vurgulayan Sayan, “Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde hanelerin içinde yer alan bilgisayarlar, evde yeni nesil bir dijital yaşam alanı oluşturacaktır. Bu bir dijital yaşam devrimi sayılabilir ve hane ile ilgili her konuyu aslında tekrar düşünmemizi sağlayacaktır. Bu dönüşümde evin elektrik tesisatı, su tesisatı ve veri hizmeti tesisatı yeniden tasarlanmalıdır. Tabii ki bu farklı ev konsepti ve segmentleri için farklı düzeyde dizayn gerektirebilir. Örneğin; veri iletişiminin yanında bireysel iletişim ve haberleşme için de hane halkı eve geldiğinde, telefonu işletmeciden ev haberleşme sistemi devralmalıdır. Böylece hem daha düşük maliyetle iletişim gerçekleşmiş olacak hem de baz istasyonları üzerindeki yük azalacağından mobil şebekeler de rahatlamış olacaktır. Bu sistemlerin bir başka yararı ise sensör ve kamera gibi güvenlik amaçlı ek sistemler ile evin uzaktan istendiği zamanlarda izlenmesi ve kontrolünün sağlamasına izin vermesidir. Bu durum elektrik tesisatı ile kurulacak bağlantı ile uzaktan cihaz yönetiminin de önünü açacaktır. Geleceğin şehrinde hanede gömülü sistemler bize farklı avantajlar da sunacaktır. Bu avantajlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

•Merkezi olarak hane halkının ilgi alanına uygun reklam ve tanıtımlar bu ekrandan alınabilecektir.

•Şehir ile ilgili bilgilendirme ve interaktif haritalar bu sistemden ulaşılabilir olacaktır. Belediye ve yerel yönetim ile ilgili duyuru ve ilanların yanında başta belediye ve diğer kamu giderleri olmak üzere birçok sistem için güvenli bir ödeme noktası da oluşacaktır.

•Bina, çöp, tabela, araba, su, elektrik, gaz, telefon ve veri iletişim gibi daha başka birçok gider, temassız RF-ID kartlar ile bir noktadan haneye özel olarak olayca ve güvenli olarak tahsil edilebilecektir.” ifadelerini kullandı.

 

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN SİBER GÜVENLİĞE ÖNEM VERİLMELİ

 

BTK olarak, akıllı olmak yolunda ilerleyen şehirlerde siber güvenliğe önem verilmesi gerektiğinin farkında ve bilincinde olduklarını belirten Sayan, “Akıllı şehir ekosistemi içerisinde siber güvenlik kültürünün mutlaka oluşturulması ve gelecekte tüm akıllı şehirlerin değişmez yapı taşları arasında yer alması gereken siber güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi elzemdir. ABD'de yaşanan ve Mirai Botnetinde gelişen sıkıntılar, bu alanda önemli bir tecrübe olarak karşımızda duruyor. Sonuç olarak; “akıllı şehirler” bilişim teknolojilerinin elverdiği tüm imkânlar ile yenilenebilir enerji kullanan, sürdürülebilir, ekolojisi korunmuş, çevreci, engelsiz ve ulaşımı planlanmış, yeşil bilişim konseptine uygun yapılaşmayı teşvik edecek şekilde olacaktır. Ülkemiz de bu dönüşüme kısa sürede adapte olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yakaladığı ivmeyi akıllı şehirlerin oluşturulması için de sürdürecektir.” dedi.

 

Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’nda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır