E-TİCARETE KATKI SAĞLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

21.11.2017

Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “BTK olarak e-ticaret altyapısını oluşturan siber ortamın güvenliğinin sağlanmasına ve e-ticarette başarılı projeler geliştirilmesine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz.” dedi.

Uluslararası E-Ticaret 2017 Konferansı Antalya’da düzenlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin beraber düzenlediği Uluslararası E-ticaret Konferansı’na Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanı sıra, birçok ülkenin ilgili bakanları, 22 ülkenin posta idaresi yöneticileri ve sektörden yerli ve yabancı birçok temsilci katıldı.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda “E-ticarette Başarılı Projeler” başlıklı panelde açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

 

E-TİCARET HACMİMİZ, 17.5 MİLYAR TL'LİK BİR HACME ULAŞTI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bilgi toplumunun ve sayısal ekonominin omurgası, işletmelerin gerek bilgi toplumunun birer parçası olan vatandaşlara sundukları, gerekse kendi aralarında gerçekleştirdikleri e-ticaret faaliyetlerinin ise sayısal ekonominin itici gücü olduğunu vurgulayan Sayan şu bilgileri paylaştı: “Global perakende e-ticaret hacmi 2016 itibarıyla 1.6 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında dünyada, toplam perakende pazar içerisindeki payı %3.6 olan e-ticaretin 2016'daki payı %8.5'e yükselmiştir. 2021 yılında bu oranın %13 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde ise, 2013 - 2016 yılları arasında ortalama %34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla 17.5 milyar TL'lik bir hacme ulaşmıştır. Yakalanan ivmeye rağmen, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla %3.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

E-TİCARETİN OLMAZSA OLMAZI HIZLI, GÜVENLİ VE YAYGIN BİR İNTERNET ALTYAPISIDIR

E-ticaretin ve sayısal ekonominin olmazsa olmazı, geleneksel ticaretin de temelinde bulunan arz ve talep dengesine ilaveten; hızlı, güvenli, güvenilir ve tüm vatandaşlarca kullanılabilen yaygın bir internet altyapısıdır. Tüm bu niteliklere sahip gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olmadan başarılı e-ticaret projeleri ortaya koyabilmekten söz etmek mümkün değildir. E-ticaretin daha yaygın ve etkin kullanımı bağlamında BTK olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındayız.”

 

İNTERNET ALTYAPISININ DAHA HIZLI VE YAYGIN HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İnternet altyapısının daha hızlı ve yaygın hale getirilmesini sağlamak amacıyla BTK olarak yürütmekte oldukları çalışmaları anlatan Sayan şunları söyledi: “1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemizde sunulmaya başlayan 4.5G mobil genişbant hizmetleri ile birlikte, ülkemizde mobil genişbant altyapısının gelişimi adına önemli bir adım atılmıştır. Bugün ülkemizde 11,1 milyonu sabit abone, 55,3 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 66,4 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktadır. 2017 yılının ilk yarısı itibarı ile, 3G aboneleri dâhil mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 GByte seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin internet kullanımı aylık 6,3 GByte olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile mobil internet erişim teknolojisindeki artış, beraberinde daha fazla internet kullanımını da getirmiş durumda. Bir başka ifade ile kaliteli bir hız için araç kadar yol ve yolun şartları da belirleyicidir. Yolun şartlarını yukarılara taşıdığınız zaman gerisini serbest piyasa büyük ölçüde şekillendiriyor.”

 

GÜVENLİ BİR SİBER ORTAM E-TİCARETİN VAZGEÇİLMEZİDİR

BTK olarak, gerek e-ticaret platformlarının altyapısını oluşturan siber ortamın güvenliğinin sağlanması, gerekse bu platformların müşterileri olan vatandaşlarımızın bu alandaki farkındalıklarının arttırılması yönünde yapılan çalışmalara dikkat çeken Sayan, “Türkiye’de Kurumumuz tarafından yürütülen siber güvenlik faaliyetlerinin önemli bir ayağını Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi-USOM oluşturuyor. USOM; ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak ülkemize yönelik siber tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, açıkların tespit edilmesi ve önlem alınması/aldırılması, ilgili tarafların uyarılması görevlerini yürütmektedir. USOM, zararlı yazılım analizi ve dijital analiz imkânları ile donatılmış, bu konuda uzman personelin istihdamı ve yetiştirilmesinde önemli kazanımlar sağlamıştır. Çok sayıda kritik kuruluşumuzda olay müdahale, dijital kayıt inceleme ve sızma testlerinin USOM personeli tarafından yürütülmesi gibi faaliyetler hız kazanmış durumdadır. 2016 yılının sonu itibariyle toplam 544 olan Siber Olaylara Müdahale Ekibi-SOME sayısı, hâlihazırda 765’e çıkmış durumdadır. USOM olarak, 2017 yılı içerisinde 900’e yakın Kurum/Kuruluş/İşletmeye resmi yazı ile siber güvenlik bildiriminde bulunulmuştur. Son 9 ayda kurum ve kuruluşlara 1364 kritik ve acil olarak ele alınması gereken zafiyet bildirimi yapılmış, ayrıca, kurum ve kuruluşların internete açık servislerinde bulunan toplam 1500’ün üzerinde açıklık tespit edilmiş; alınması gereken tedbirlerle birlikte ilgililerine iletilmiştir. Zararlı yazılımlarda ve oltalama amacıyla kullanılan 6300 zararlı bağlantı (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Bu rakam 2017 yılına kadar 490 olarak gerçekleşmişken 2017 yılında, önceki yılların toplamına göre duyurulan zararlı bağlantı sayısında 10 kattan fazla artış olduğu görülmektedir. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. Bu noktada geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ve dünya genelinde birçok altyapıyı çökerten başta wannacry olmak üzere virüs saldırılarının ülkemizi teğet geçmesinin temelinde yapılan önleyici çalışmaların yer aldığını memnuniyetle ifade etmek isterim” dedi.

 

BTK E-TİCARETTE BAŞARILI PROJELER GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR

BTK’nın siber ortamda yürütülen iş ve işlemlerin güvenilirliğini arttırmak suretiyle dolaylı yoldan e-ticarette başarılı projeler geliştirilmesine nasıl katkı sağladığına da değinen Sayan, “Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projesinin alt yapısını oluşturacak asli unsurdur. Kurumumuz 2004 yılında yürürlüğe girmiş olan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile kendisine verilen yetkiye binaen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının (ESHS) faaliyetlerini düzenlemekte ve denetlemekte ve bir “güven hizmeti” olan e-imza sektöründe etkin rekabeti tesis etmektedir. Yine aynı Kanun uyarınca, artık e-imza, elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. 2004 yılından bu yana, Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş 6 adet ESHS bulunmaktadır. 2017 yılının 3. çeyreği itibarı ile, bu kuruluşlar tarafından üretilen ve aktif olarak kullanılan 1.242.960’ı geleneksel, 33.146’sı mobil olmak üzere 1.276.106 adet e-imza bulunmaktadır. Dijital altyapıların ve araçların baş döndürücü hızla ilerlediği dünyamızda e-imza, önemli bir ayrıcalık olmaktan çıkarak her alanda bütün vatandaşlarımızın hizmetlerini oturdukları yerden alabilmelerini sağlayan bir anahtar niteliğine ulaşmaktadır. Ayrıca, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak, Kurumumuzca tarafından yapılan düzenlemelerle istek dışı aboneliklerin önüne geçilmesini teminen, internet üzerinden satın alınan katma değerli hizmetler de dâhil olmak üzere, satın alma ve bilgilendirme süreçleri belirlenmiş, abonelerin mağduriyet yaşamaması için işletmecilere birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Düzenleme sonrası mevcut durum takip edilmektedir.” şeklinde konuştu.

Sayan, konferansın verimli sonuçlar doğurmasını temenni edip, organizasyona ev sahipliği yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğüne ve konferansa katkıda bulunanlara teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır