DEVLETLER CİDDİ SİBER TEHDİT ALTINDA

27.11.2017

2011 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Siber Uzay Küresel Konferansı (Global Conference on Cyber Space-GCCS) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Sayın Dr. Ömer Fatih SAYAN’ın da katılımlarıyla, Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirildi.

100'den fazla ülkeden, yaklaşık 2000 delegenin bulunduğu konferans siber alanda gerçekleştirilen en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Konferansa ayrıca çeşitli ülkelerden endüstri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler de katıldı.

Konferansta Kurul Başkanımız Dr. Ömer Fatih SAYAN, “Sayısallaşma için Siber” başlığı altında gerçekleştirilen “Refah için Siber Diplomasi (Cyber Diplomacy for Prosperity)” oturumunda ülkemizde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Dijital dönüşüm çağında yaşadığımızı ve bu dönüşümün sadece insanları değil hükümetler arasındaki etkileşimi de değiştirdiğini ifade eden Başkan Sayan, internetin büyümesinin bilişim teknolojilerindeki büyümenin omurgasını oluşturduğunu bu omurganın da dijital ekonominin gelişimine ortam hazırladığını söyledi. Sayan, dijital ekonominin tüm satışlar ele alındığında 20.4 trilyon dolar ile dünya ekonomisinin yüzde 13.8’ini oluşturduğunu, işletmecilerin bu yapıya adapte olması halinde iş verimliliğinin yüzde 5 ile yüzde 10 oranında artacağını hatırlattı.

Başkan Sayan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişilmesinde BİT’in etkilerinin olumlu olacağını; esnek altyapıların tesis edilmesi,  kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstrileşmenin güçlendirilmesi ve yeniliklerin arttırılmasının ancak güvenli bir siber uzay ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.


BİT’TE EN FAZLA GELİŞME GÖSTEREN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ


ITU’nun geçen hafta yayımlanan BİT Kalkınma Endeksi’nde Türkiye’nin, son bir yılda BİT kalkınması anlamında en fazla gelişme gösteren iki ülkeden biri olduğunu hatırlatan Sayan, “Türk firmalarının kıymetli çabaları sayesinde 2017’nin ikinci çeyreği itibariyle fiber internet bağlantı sayısı 20.1 milyonu geçmiş durumdadır. Yine, XDSL abone sayısı yaklaşık olarak 8.1 milyona, kablo internet abone sayısı ise 780 bine ulaşmıştır. Toplamda 66.4 milyona ulaşmış bulunan genişbant internet bağlantısı sayısının 11.1 milyonunu sabit internet, 55.3 milyonunu ise mobil internet bağlantıları teşkil etmekledir. Yine, sabit genişbant penetrasyonu oranı yüzde 13.9, mobil genişband penetrasyonu oranı ise yüzde 69.3 seviyesindedir. Ayrıca, fiber ve kablo genişbant bağlantılarında da yüzde 17.2 ve yüzde 17.5 gibi iki basamaklı rakamlara ulaşmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.


DEVLETLER CİDDİ SİBER TEHDİT ALTINDA


Başkan Sayan, 5G, internet teknolojileri, makineler arası iletişim, akıllı şehirler, bulut bilgi işlemi ve big data teknolojileri gibi bilgi teknolojilerinin sektörün büyümesini de arttıracağına dikkat çekti. Siber güvenliğin bu aşamada önemli bir hale geldiğini ifade eden Sayan konuşmasında, “Şu bir gerçektir ki, teknolojiyi kullandıkça ona daha çok bağımlı olurken, bu teknolojilerin beraberinde getirdiği risklere de daha açık hale geliyoruz. Bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehdit altındadırlar. Siber güvenliğin sağlanması artık sadece teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardaki tehlikeleri bertaraf etmek için bir ihtiyaç değildir. Siber güvenlik artık, soysal ve ekonomik hayattaki bağlantılı riskler nedeniyle, Milli Güvenliğin bir parçası ve milletlerin refahını etkileyen büyük bir faktör haline gelmiştir. Özellikle, kritik altyapıları hedefleyen saldırılar her ülke için problem olmaktadır. Günümüzün dünyasında siber saldırıların yıllık maliyeti 500 milyar dolardan fazladır. Siber saldırılar için kullanılan teknolojilerdeki gelişmeler nedeniyle bu saldırıları yapmak saldırganlar açısından daha kolay ve daha ucuz hale gelirken, kurbanlar için maliyet de hızla artmaktadır. Gelecekte de saldırıların sayısının artmaya devam edeceği ve bu saldırılan tespit edilmesinin daha zor hale geleceği tahmin edilmektedir. Siber saldırılar daha akıllı ve daha hedef odaklı hale gelmektedir. Saldırganlar daha motive hale gelmektedirler. Sonuç olarak, bu saldırılara karşı savunma yapmak yeni ve güncel yöntemler ve araçların kullanılmasını gerektirmektedir” ifadelerine yer verdi.


SİBER GÜVENLİK İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ


Siber güvenliğin, değişen saldırı vektörleri ile başa çıkabilmek için en yeni tekniklerin kullanılmasını gerektirdiğini ve gelişen bir mecra olduğunu belirten Sayan, bu alanda yapılacak strateji ve eylem planlarının da güncel olması gerektiğinin önemini vurguladı ve ekledi:

“Öncelikle siber tehditlere yönelik reaktif önlemlerin yerini, saldırı gerçekleşmeden müdahaleyi kapsayan daha az maliyetli ve kolay önleyici tedbirlerin alması gerekiyor. İkinci olarak sistemlere erişim kontrollerinin yanı sıra şebeke ve altyapı seviyesinde kontrollere ihtiyaç duyuluyor. Üçüncü olarak altyapı ve uygulama sistemlerinin barındırdıkları zafiyetler ve riskler hususunda kullanıcıların bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması önem arz ediyor. Son olarak da tabi ki uluslararası işbirliği siber güvenlik alanında hayati öneme sahip. Uluslararası standardizasyon çalışmalarının da küresel siber güvenlik alanında önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum.  Bu kapsamda ITU başta olmak üzere çeşitli kuruluşların standardizasyon çalışma gruplarına katılım sağlıyoruz. ITU, ISO ve ETSI gibi uluslararası standardizasyon kuruluşları çerçevesinde işbirliğinin yeni siber güvenlik tehditlerine karşı mücadelede önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz.”

Türkiye olarak siber güvenlik alanında çeşitli ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları yaptıklarından bahseden Sayan, “Siber güvenlik alanında uluslararası düzeyde bir işbirliği çerçevesinin oluşturulması gerektiğini ifade etmek isterim.  Bu anlamda zararlı yazılımların yayılmasıyla mücadele, siber suçlulara ilişkin soruşturmalar ile siber istihbarat ve bilgi paylaşımının söz konusu işbirliği çerçevesinin temel taşları olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Sayan konuşmasını, katılımcıları Mayıs 2018'de Ankara'da BTK Merkez Binasında yapılacak olan 12.Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansına davet ederek bitirdi. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır