BÜYÜK VERİ İÇİN SİBER GÜVENLİK ŞART

17.5.2017

Dünya Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliğinde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan; günümüzde büyük verinin gizliliği ve güvenliği konusunun giderek daha önemli hâle geldiğini belirterek “Bu kapsamda siber güvenlik; ağların, bilgisayarların, programların ve verilerin saldırıya maruz kalması, zarara uğratılması ve yetkisiz erişimden korunması için olan teknolojilerin, süreçlerin ve uygulamaların merkezinde yer almaktadır.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın desteğiyle, Haberleşme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Dünya Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliğine katıldı. İstanbul’da düzenlenen etkinliğe Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve kamu bilişim yöneticileri, uzmanları ile sektör temsilcileri katıldı.

 

MOBİL HABERLEŞME BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ KÜMELERİNİ ARTIRDI

 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından bu yılki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün temasının “Büyük Etki İçin Büyük Veri” (Big Data for Big Impact) olarak belirlendiğini hatırlatan Sayan, “Böylece büyük veriye odaklanarak yapılandırılmamış büyük verinin işlenmesi, bilgi hâline getirilmesi ve karar süreçlerinde etkin olarak kullanılarak BM’nin 2030 yılı için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının hızlandırılması amaçlanmaktadır. Günümüzde hepimizin yoğun olarak kullandığı sosyal medya paylaşımları, İnternet günlükleri, fotoğrafları ve video dosyaları gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verilerin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş hâli büyük veri olarak adlandırılmaktadır. Sayısal ve mobil haberleşmenin dünyayı birbiriyle daha bağlantılı hâle getirmesi bu tür büyük ölçekli veri kümelerini artırmıştır.” dedi.

 

BÜYÜK VERİNİN ÖNEMİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

 

Tüm ülkelerin öne geçebilmek için büyük veri stratejisi geliştirdiğini, zira bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve buna bağlı olarak büyük verinin öneminin gün geçtikçe artmakta olduğunu ifade eden Sayan bu kapsamda küresel ve ulusal ölçekli şu verileri paylaştı:

•2016 yılı verilerine göre Dünyadaki bütün verinin %90’ı son iki yılda oluşturulmuştur.

•2017 yılı Ocak ayı itibarı ile Dünya nüfusunun %66’sına denk gelen 4,9 milyar mobil telefon kullanıcısı ve %50’sine denk gelen 3,8 milyar İnternet kullanıcısı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 2,8 milyarı aktif sosyal medya kullanıcısıdır. 

•Firmalar ürettikleri tüm verilerin yaklaşık %80’ini elektronik ortamda saklamaktadırlar.

•2020 yılında verilerin üçte birinin bulutta saklanacağı öngörülmektedir.

•Google’da 2015 yılında 2,7 milyar İnternet kullanıcısı yaklaşık olarak 2,8 trilyon, 2016’da ise 3,8 milyar İnternet kullanıcısı yaklaşık olarak 3,3 trilyon arama yapmıştır.

•Günün her dakikasında 570’in üzerinde yeni web sitesi kurulmaktadır.

•Her ay YouTube’u 1 milyar özgün kullanıcı ziyaret etmekte ve 6 milyar saatin üzerinde video izlemektedirler.

•Aylık yaklaşık 315 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Twitter’da günde 500 milyon tweet atılmaktadır.

•Facebook’un aylık kullanıcı sayısı 1,94 milyara ulaşmıştır. 

•Fotoğraf paylaşım sitesi olan Instagram’ın kullanıcı sayısı iki yıl içerisinde yaklaşık iki kat artarak 600 milyonu geçmiştir. 

•LinkedIn, 200’ün üzerinde ülkeden 450 milyonun üzerinde üyeye ulaşmış bulunmaktadır.

•Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde İnternet üzerinden alışveriş yapmıştır.

 

ÜLKEMİZDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI HIZLA ARTIYOR

 

2017 yılının İnternet kullanımında önemli bir kilometre taşı oluşturacağını gösteren bulguların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının hızlı artışını bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Sayan ülkemiz verilerini de paylaştı:

“•Sektördeki işletmecilerin net satışları toplamı bir önceki yıla göre yaklaşık %15 artarak 45,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

•Özel sektörümüz tarafından 2016 yılında yapılan toplam yatırım tutarı 7,4 milyar TL olmuştur.

•2016 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü toplam ihracatı %32 oranında artarak 3,086 milyar TL olmuştur.

•2016 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe toplam 120 bin kişi istihdam edilmiştir.

•Mobil abone sayısı 75 milyonu geçmiştir. Bu abonelerin 51,7 milyonu 1 Nisan 2016’da başlayan 4.5G hizmetine geçiş yapmıştır. Aktif olarak bu hizmeti kullananların sayısı 19,2 milyonu geçmiştir.

•Yakın gelecekte büyük bir sayıya ulaşacağı düşünülen makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 2016’da %25 artarak 4 milyonu aşmıştır.

•Genişbant İnternet hızla yaygınlaşmaktadır. Bir önceki yıla göre %28,1’lik artışla 62,2 milyon aboneye ulaşılmıştır. Bu rakamın 51,7 milyonu mobil abonelerdir. Fiber altyapı üzerinden İnternet alan abone sayısı da bir önceki yıla göre %15 artarak 2 milyona yaklaşmıştır.

•2016 yılı sonu itibariyle xDSL abone sayısı 7,8 milyona yaklaşmış, fiber abone sayısı ise 1,9 milyonu aşmıştır.  

•4.5G ile ulaşılan daha hızlı mobil İnternet hizmeti, kullanımı da artırmıştır. 2015’e göre aylık ortalama mobil kullanım %52 artışla 2 GB’ı ve sabit İnternette ortalama aylık kullanım %15,5 artışla 66,5 GB’ı bulmuştur.

•Fiber altyapısı açısından ise, 2015 yılı sonunda 268.119 km olan fiber uzunluğu, 2016 yılı sonunda %9’a yakın bir artışla 290.974 km’ye ulaşmıştır.”

 

VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ ÖNEM KAZANDI

 

Günümüz dünya bilgi toplumunda büyük verinin kullanılması büyük bir fırsat olarak değerlendirilmekle birlikte verilerin gizliliği ve güvenliği konusunun giderek daha önemli hâle geldiğini belirten Sayan, “Bu kapsamda siber güvenlik; ağların, bilgisayarların, programların ve verilerin saldırıya maruz kalması, zarara uğratılması ve yetkisiz erişimden korunması için olan teknolojilerin, süreçlerin ve uygulamaların merkezinde yer almaktadır. Siber güvenliğin en problemli konusu; sürekli değişen veri yönetimi teknolojilerinin ve çok geniş yelpazedeki veri analitiğinin güvenlik risklerini hızlı ve sürekli bir biçimde ortaya çıkarmasıdır. Farklı kaynaklardan gelen gerçek zamanlı, büyük miktardaki verilerin bulunması ve erişilebilirliği sisteme sızıntı olması riskini artırmaktadır. Ayrıca kamu sektörü büyük verinin potansiyelinden faydalanmayı engelleyen gizlilik ve siber güvenlik politikaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Büyük veri, büyük miktardaki yapılandırılmamış verinin toplanması yöntemini değiştirdiği için kamu kurum ve kuruluşlarının bu yeni veri toplama yöntemine ayak uydurması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

 

SİBER SALDIRI ÜLKEMİZİ TEĞET GEÇTİ

 

Sayısı giderek artan ve etki alanı gün geçtikçe büyüyen siber saldırıların en günceline yakın zamanda şahit olduğumuzu hatırlatan Sayan, “Bu kapsamda Türkiye dâhil dünyanın pek çok ülkesini hedef alan büyük bir siber atak gerçekleşti. Geleneksel savaşın, terör eylemlerinin, karşı istihbarat faaliyetlerinin artık siber dünyanın kurallarına göre gerçekleştiğini görüyoruz. Elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumu olarak, bizim öncelikli ve stratejik konumuz, ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasıdır.  Bu anlamda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Özellikle bu son saldırı, BTK-USOM'un yazılım açığını önceden değerlendirerek gerekli duyuruları yapması, 16 milyondan fazla makineyi taraması ve açığı görülen 28.079 makine için açığın kapatılması bildirimini yaparak güvenlik tedbirlerini alması sonucu ülkemizden teğet geçmiştir.” dedi.

 

5G YOLUNDA UÇA UÇA GİTMELİYİZ

 

Küreselleşen dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda büyük veriyi toplamak, depolamak, siber saldırılara karşı korumak yanında verimli bir şekilde işlemenin ve etkin bir şekilde analiz etmenin giderek önemli hâle geldiğini belirten Sayan, “Kurumsal örnek uygulamalar dışında yenilikçi çözümlere ve teknolojilere bağlı olarak artık büyük bir değişim sürecine girilmiştir. Teknolojiye uyum sadece iş yapma şeklimizi değil, aynı zamanda hayatımızın her alanını da değiştirmektedir. Teknolojik üstünlüğün ne anlama geldiğini iyi bilen bir milletin evlatları olarak yapmamız gereken önümüzdeki fırsatları değerlendirmektir. Büyük bir adam "Fırsatlar bulut gibidir; gelip geçiverir" demiştir. 5G yolunda ilerlerken gelişmiş ülkelerle aynı platformda yer almak için yürümek, koşmak değil uça uça gitmeliyiz. Trenin son vagonuna ancak uça uça koşanlar yetişir.” ifadelerini kullandı.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır