BTK BAŞKANI SAYAN WSIS FORUM 17’YE KATILDI

14.6.2017

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, UNESCO, UNCTAD ve UNDP iş birliğiyle ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) organizasyonunda Cenevre’de düzenlenen WSIS Forum 17’ye katıldı.


Forumda bir hafta boyunca “Enformasyon ve Bilgi Toplumlarının 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasındaki Rolü - Information and Knowledge Societies for Sustainable Development Goals” ana teması çerçevesinde; sayısal uçurumun giderilmesi için alınması gereken tedbirlerden siber güvenlik ve mahremiyete, nesnelerin internetinden yapay zekâya, kültürel çeşitlilik ve çok dillilikten erişime kadar birçok konunun ele alındığı 150 ayrı oturum düzenlendi. Forum kapsamında ayrıca, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı, karşılıklı politika diyalogları ve networking etkinlikleri de yer aldı.

 

SAYAN: “SÜRATLİ YAYILIM İÇİN SEKTÖRE GÖZ KULAK OLUYORUZ”

 

BTK Başkanı Sayan, 12 Haziran 2017 tarihinde Türk Telekom’un ev sahipliğini yaptığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Bilişim Şirketleri için Kapsayıcı İş Modelleri - “Inclusive Business Models for ICT Companies in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)” konulu panelde açılış konuşması yaptı. Sayan konuşmasında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT), sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişmede sahip olduğu katalizör rolünü, BİT’in sunduğu yeni iş modeli olanaklarını, sunulan olanakların yanında ortaya çıkan riskleri ve bunlarla baş edilmesindeki uluslararası iş birliği gereksinimini, Türkiye’nin 2023 vizyonunda BİT’in yeri ve ülkemizdeki gelişmelerini ortaya koyan açıklamalarda bulundu.


Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Türkiye’de geldiği noktayı anlatan Sayan, “Türkiye'de BİT'in vaat edilen yararlarını gerçekleştirmek için gereken ihtiyaçların farkındayız ve sadece iletişim teknolojilerinin hızla yayılmasını teşvik etmekle kalmıyor aynı zamanda düzenleyici olarak, bu süratli yayılımın hızına ulaşmak için sektöre de göz kulak oluyoruz. Türk firmalarının çabaları sayesinde 2017 yılının ilk çeyreğinde fiber İnternet bağlantı sayısı 2 milyonu aştı. Geniş bant İnternet bağlantılarının toplam sayısı 64.3 milyona ulaştı ki bunların 10.8’i sabit geniş bant bağlantısı iken, 53.5 milyonu mobil geniş bant bağlantısıdır. Fiber ve kablo geniş bant bağlantılarında çift haneli bir büyüme hızına sahibiz: Yıllık % 15.8 ve bir önceki yıla göre % 18.1.” şeklinde konuştu.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründeki rekabete ve artan abone sayılarına da değinen Sayan, “Genel olarak, Türk Elektronik Haberleşme Hizmetleri Pazarı rekabete ve doğrudan yabancı yatırıma açıktır. Pazarda, 785 yetkilendirmeyle 446 firma bulunmaktadır. Türk Telekom ve mobil şebeke operatörlerinin üç aylık toplam net satışları yaklaşık 9,3 milyar TL, diğer operatörlerin toplam net satışları ise Mart 2017 sonuna kadar yaklaşık 2,9 milyar TL civarındadır. Türk Telekom ve diğer operatörlerin toplam yatırımı 1.1 TL civarındadır. Bununla birlikte Türkiye, dünyada cep telefonunun son 30 yıldaki hızlı yayılımına tanık oldu. Mart 2017 sonuna kadar Türkiye örneğinde, % 95 penetrasyon oranına karşılık gelen 75,7 milyon mobil abone var. 1 Nisan 2016'da 4.5G hizmetini başlatmamızdan sonra 4.5G abone sayısı 56.4 milyona ulaşırken, 3G abone sayısı Mart 2017 sonuna kadar 15.4 milyona düştü. Aynı tarihte, cihazdan cihaza iletişim (M2M) abone sayısı ise yaklaşık 4.1 milyondu.” dedi.


Türk Telekom’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve Habitat  Derneği ortaklığında yürüttüğü, dünya çapında kapsayıcı iş modellerine örnek gösterilen İnternet okuryazarlığı eğitimi projesine de değinilen panelde, moderatörlüğü IICPSD’den Tiina Turunen üstlenirken, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Zeynep Gürhan Canlı ve Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral ise panelist olarak yer aldı. 


TURKCELL VE ADALET BAKANLIĞI WSIS 2017 ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ


Her yıl düzenlenen ve üst düzey etkinlik olma özelliğini taşıyan WSIS Forum’da, WSIS Eylem Planı kapsamında ülkelerin yapmış oldukları çalışmalar değerlendirilmekte ve bu kapsamda WSIS Ödülleri takdim edilmektedir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) koordinasyonunda organize edilen WSIS Prize 2017’de Türkiye’den Turkcell “Merhaba Umut” isimli uygulaması ile “Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, Dil Çeşitliliği ve Yerel İçerik” kategorisinde birinci oldu. "Hello Hope” isimli mobil uygulama, Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye’ye adapte olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen, tüm operatörlerin müşterilerine açık olarak tasarlanmış bir proje olma özelliğini taşıyor.


WSIS Ödülleri kapsamında 18 ayrı kategoride finalist olan projeler de ilgili kategorinin şampiyonu ilan edilmektedir. Kamu kuruluşu, STK ve özel sektör üyelerinden oluşan şampiyonlar arasında Türkiye’den T.C Adalet Bakanlığı da çalışan haklarına yönelik “The Program for the Calculation of Workers Claims” isimli projesi ile yerini aldı.


WSIS FORUM NEDİR?


WSIS Süreci, ilk olarak 1998 yılında Minneapolis’te gerçekleştirilen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (Plenipotentiary Conference-PP)’nda alınan 73 sayılı Çözüm Kararı ile başladı. Bu karar ile BİT konularının tartışılacağı bir konferans düzenlenmesi hususunun ITU tarafından BM gündemine sunulması kararlaştırıldı. ITU Konseyinin 2001 yılında kabul ettiği bir Çözüm Kararı ile de WSIS'in iki aşamalı olarak İsviçre ve Tunus'un ev sahipliğinde yapılması karara bağlandı. BM Genel Kurulu da 2002 yılında ITU Çözüm Kararlarına atıf yaparak kabul ettiği A/RES/56/183 sayılı karar ile WSIS sürecini, ITU liderliği ve koordinasyonunda tüm ilgili BM uzmanlık örgütleri, hükümetler, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katkı yapmaya davet edileceği açık uçlu hükümetlerarası bir süreç olarak tanımladı.


WSIS'in ilk ayağı 10-13 Aralık 2003 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı. Zirvenin sonunda bir İlkeler Bildirgesi ile bir Eylem Planı kabul edildi. İlkeler Bildirgesinde bilgi toplumuna ilişkin çeşitli konularda Zirvenin üzerinde uzlaştığı ilkeler ortaya konuldu. Cenevre Eylem Planı İlkeler Bildirgesinde ise çeşitli alanlarda gösterilen amaçlara ulaşmak üzere konulan kısa ve orta vadeli e-bilim, e-çevre, e-sağlık gibi hedefler yer almaktadır.

WSIS'in ikinci ayağı olan Tunus Zirvesi 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tunus Zirvesi’nin sonunda Tunus Taahhüdü ve Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi belgeleri oluşturuldu ve tüm WSIS sonuçlarının ilgili tüm uluslararası örgütler (ITU, UNESCO, CSTD) tarafından kendi yetki alanlarına giren konular bakımından ele alınarak 10 yıl boyunca izlenmesi ve bu 10 yılın sonunda WSIS’in geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması kararlaştırıldı.


Forum hakkında detaylı bilgiye https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/ adresinden erişilebilmektedir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır