BTK BAŞKANI EUROCLOUD AWARDS'TA KONUŞTU: "BİLİŞİM, EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ"

9.12.2016

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan: “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü; tüm ekonomik kalkınmanın itici gücü ve vazgeçilmez kritik altyapısıdır”

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Türkiye'de dördüncüsü düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük “Bulut Bilişim” organizasyonu olan EuroCloud’un Avrupa çapında düzenlediği Avrupa Bulut Ödülleri’nin (EuroCloud Awards) Türkiye finali açılış törenine katıldı. İstanbul'da gerçekleşen ve sektörden birçok yöneticinin de bulunduğu törende BTK Başkanı Dr. Sayan açılış konuşması gerçekleştirdi.

 

“IT yöneticileri vizyoner kişiler olmalı”


Açılış konuşmasında bulutun yeni bir teknoloji değil ama yeni bir platform sunduğunu dile getiren Sayan: “Bulut bilişim artan veri yüküne rağmen doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmayı sağlayabiliyor. Küçük şirketler başlangıç maliyetlerini düşürmek, büyük şirketler işletim maliyetlerini düşürmek için bulut bilişime yönelmektedirler. Burada şirketlerin doğru kararlar verecek CIO’larının da çok önemli roller üstlendiklerini vurgulamadan geçmemek lazım. Günümüzde, CEO’lar ve CIO’lar daha fazla bir arada çalışmaya başladı. Bu gün şirketlerin vazgeçilemez yöneticilerinin başında gelen IT yöneticileri aslında her şey yolundayken pek fazla akıllara gelmez, ancak IT’de aksayan bir şey olunca hemen akla gelirler. Oysa günümüzde, hiçbir kurum ve kuruluş, IT kullanmadan işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Günümüzde bireysel olarak günlük yaşamımız da, özel ve kamu kurumlarının işleri de ve şimdi de içinde bulunduğumuz süreçte endüstriyel üretimde de artık elektronik haberleşme teknolojisine daha fazla bağımlı hale geldi. Bu nedenle, IT yöneticilerinin kurumlardaki kurumun gelecek stratejisinde karar verme yetkisi bulunan vizyoner kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında çok büyük rolleri olacağına inanıyorum. Çünkü bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü; tüm ekonomik kalkınmanın itici gücü ve vazgeçilmez kritik altyapısıdır.” dedi.

 

“5G Teknolojisi 2020 Yılında Ticari Olarak Hizmet Vermeye Başlayacak”


Sektörle ilgili veriler ve 5G hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sayan konuşmasına şöyle devam etti: “Toplam Mobil abone sayısı ise 7.5 milyara ulaştı, 2022’de 8.9 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.  Dünyada internet kullanıcı sayısı 4 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun % 50’sinin internet erişimi oldu, geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 42 idi. Dünyada Mobil genişbant oranı %32. Son 5 yılda tam dört kat arttı. Halen 4.3 milyar mobil genişbant kullanıcısı bulunuyor, 2022 yılında 8 milyara çıkacağı öngörülüyor. Halen üzerinde çalışmalar devam eden 5G teknolojisi 2020 yılında ticari olarak hizmet vermeye başlayacak. ITU verilerine göre de 2020 yılında 550 milyon 5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. Önceden haberleşme bağlantıları insanlar arasında gerçekleşirken, şimdi artık nesneler (IoT) ve hatta her şey (IoE) bağlantılı. 2020 yılında dünyada abone sayısı 50 milyara ulaşacak. Bunun 8 milyarı “insan”, 42 milyarı “makine” olacak.”


Abone Sayısı 20 Bin'den 55 Milyon'a Çıktı


Günümüzde kullandığımız nesne sayısı giderek artmaya başladığını; akıllı evlerin, akıllı ulaşımın, akıllı şehirlerin ve bunlarda kullanılan bilgisayarların, yakın süreçte yaşantımızda daha fazla yer almaya başlayacağının altını çizen Dr. Sayan: “Sensör Yapısı ile ilgili olarak önümüzdeki yakın süreçte de çok önemli gelişmeler yaşanabilecek. Mobilitenin artması ile eğitimden sağlığa; eğlenceden ticarete kadar her alanda, insanlar bulundukları her yerden ve istedikleri her zaman internete ulaşmak istiyor. Bunu sağlamak için operatörler devamlı artan oranda genişbant erişim altyapısına ihtiyaç duyuyorlar. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 4.5G ihalesi ile, Türkiye’de en son teknoloji ile daha geniş bantta hızlı internet hizmetinin verilmesine olanak tanındı. 4.5G uygulamasının başladığı 1 Nisan 2016 tarihinden sonra çok kısa süre içinde, 4.5G’ye geçen abone sayısı 40 Milyona ulaştı. Çok değil daha Türkiye’de on, on bir yıl önce genişbant internet abone sayısı yalnızca 20 bin idi, bugün 55 milyonu aştı. Data hacmimiz her yıl ikiye katlanarak artıyor, küresel ölçekte de data hacmi her yıl ikiye katlıyor. Bu durum da altyapının geliştirilmesi, veri analizi ve siber güvenlik açısından çok önem taşıyor. Bunlardan çok kısaca söz edecek olursak: Altyapı yatırımlarının zaman geçirilmeden yapılması, altyapının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için, kaynakların israf edilmemesi, atıl bırakılmaması, mükerrer yatırımlar yapılmaması, kamu hizmeti ve ekonomik kazanç bir arada değerlendirilerek yatırım yapılması öne çıkmaktadır. Bir diğer önemli konu veri analizi-veri madenciliği olgusudur. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe en önemli başlıklardan biri büyük veri-big data oldu. Bu büyük verinin, depolanması, güvenliğinin sağlanması, istendiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bunların her biri ayrı ayrı istihdam alanı yaratmaktadır” dedi.

 

Siber Güvenlik İçin Emin Adımlar Atılıyor


2010’da 1 milyar terabyte olan dijital içeriğin büyüklüğünün, 2020’de 40 milyar terabyte’a ulaşacağı tahmin edildiğini vurgulayan Sayan Siber Güvenlik konusuyla ilgili olarak da şunları anlattı: “Yani 2020 yılında dünyada veri büyüklüğünün, bu güne göre tam 44 kat artacağı tahmin ediliyor. Büyük veri ekonomik olarak büyük güç olmanın yanında, ülkelerin de en değerli varlığı olacak; karşılaşacağı tehdit de büyüyecek. Bu nedenle bu tehditlerin gerçekleşememesi ya da bertaraf edilmesi için “siber güvenlik” her geçen gün daha hayati hale geliyor. Gittikçe daha fazla ülke bu konuda çalışmalar yapıyor. 2009 yılında ABD Başkanının “Önümüzdeki süreçte ABD’nin ekonomik kalkınması, siber güvenlikte sağlayacağı başarıya bağlıdır” demesi boşuna değildir. NATO’nun da siber alemi, savaş alanlarından biri olarak ilan etmesi, konunun önemini bir kez daha göstermektedir. Türkiye Siber Güvenlik tehditlerini fark eden ve buna göre hukuksal düzenlemeler yapmaya devam eden dünyadaki ilk ülkelerden biri. 2012 sonunda Siber Güvenlik Kurulu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Sayın Bakanımızın Başkanlığında kuruldu ve bugüne kadar ciddi çalışmalar da yapıldı, gelişmeler de temin edildi. Bu konuda öncelikle; USOM belirlendi. Sonrasında Siber Güvenlik Strateji Planı hazırlandı Ve konuya dair SOME’ler kuruldu, halen kurulmaya devam ediyor.”

 

Yerli Üretimin Önemi Anlaşıldı


Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki hızlı gelişme ve değişmeler gösterdiğini ve bu konularda başarılı olabilmenin yolu inovasyondan geçtiğini söyleyen Sayan: “Bu gün artık, ekonomik anlamda rekabette de, siber güvenlikte de yerli üretimin önemi çok daha fazla anlaşılmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi, yerli ve milli üretim hayati önem taşımaktadır. Ulusal düzeyde üretici ve operatörlerin, küresel anlamda ülkelerin, sürdürülebilir kalkınma için en büyük dayanakları bilgi ve iletişim teknolojileridir. Tüm ülkeler için böyle olduğuna göre aynı üreticiden alınan aynı ürünle sürdürülebilir kalkınma sağlamak mümkün değildir. Yabancı yatırım da bizim için çok önemlidir. Yerli ürün ve ithal ürün dengesinin de iyi kurulması gerekmektedir. Burada farklılık yaratabilmek öne çıkıyor. İşte bu da ar-ge ve inovasyona dayalı ürün geliştirme ile yani yerli üretimle gerçekleşebilir. Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge faaliyetlerinde özel sektör payının giderek artması, Ar-Ge personeli istihdamı hep olumlu gelişmelerdir. Biz, 3G yetkilendirmesinde ve artırarak 4.5G yetkilendirmesinde Ar-Ge ve yerli tedarik koşulunu getirmiş olmakla ne kadar isabetli karar verdiğimizi görmüş olduk.  BTK olarak, 5G çalışmalarında özellikle yerli üretimin üzerinde duruyoruz. Bu konuda geç kalmadık ancak zaman da çok hızlı ilerliyor ve yerli üretim, yerli tedarik trendi içine girilmesi için diğer ülkelerin olduğu gibi Türkiye olarak vakit kaybına tahammülümüz yok” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır