BTK 26. Dünya Posta Kongresi’ne katıldı

7.10.2016

Ülkemizin ev sahipliğinde 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi’ne Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Kurul Üyeleri ile BTK uzmanları da katıldı. 2000’i aşkın delegenin iştirak ettiği kongre organizasyonu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine edilmek suretiyle atanmış işletmeci sıfatıyla PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.


Kısa adı UPU (Universal Postal Union) olan Dünya Posta Birliği, ülkeler arasında haberleşmeyi geliştirmek, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlardaki işbirliğinin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş uluslararası bir birlik olup, ülkemiz kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.


Kongre bünyesinde 4 Ekim 2016 günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da aralarında yer aldığı 31 bakan ve 23 bakan yardımcısı ile diğer üst seviyeli hükümet ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir Bakanlar Konferansı düzenlendi. Üye ülke yetkililerinin yanısıra, BM kuruluşları ile uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcilerinin de hazır bulunduğu Bakanlar Konferansı’nda; katılımcılar, posta sektörünün ülkeler ve insanlar için nasıl daha iyi hizmet vereceği, ekonominin büyümesine nasıl yardımcı olacağı ve kalkınmanın itici gücü olacağı hususlarını tartışarak sektörün günümüzün değişen dünyasındaki rolünü ele aldı.  


Bakan Arslan: 'Posta sektörü kıtalar arası e-ticaret olanağı sunar hale geldi'

Dünya Posta Birliği üyesi ülkeleri temsilen Bakanlar Konferansı’na katılan katılımcılara seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünyada 5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden ve yıllık 320 milyarlık trafiğe sahip olan sektör, kısa mesafe telgraf hatlarıyla başlayan hizmette bugün sahip olduğu dijital ağ sayesinde kıtalar arası e-ticaret olanağı sunar hale geldi." dedi.


Dünyada 5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden ve yıllık 320 milyarlık trafiğe sahip olan sektörün, rekabetçi ortama ayak uydurarak, küresel dijital ekonomi, kargo ve lojistik sektörlerine olumlu katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Arslan, "Her ne kadar posta sektörünü günümüzün küresel ve rekabetçi dünyasına taşıyacak dev adımlar atmış olsak da sektörümüzün sürdürülebilir gelişmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için önümüzde gerçekleştirmemiz gereken pek çok iş var." dedi.


BTK Başkanı Dr. Sayan, posta sektöründeki hizmet kalitesi uçurumunun kapatılması amacıyla posta işletmecilerinin, etkin, tarafsız ve zamanlı şekilde düzenlenmiş bir ortamda faaliyette bulunmalarının sağlanması gerektiğini belirtti

Konferansta BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan öncelikle ülkemizin posta sektörü ve sektöre ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Ardından, Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) ticari olarak büyümelerine mani olacak düzenleyici engeller ile karşılaşmamaları için alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çeken Dr. Sayan; posta sektöründeki hizmet kalitesi uçurumunun kapatılması amacıyla, posta işletmecilerinin, etkin, tarafsız ve zamanlı şekilde düzenlenmiş bir ortamda faaliyette bulunmalarının sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.


Türkiye, 2017-2020 dönemi Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı oldu

İstanbul’da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi sırasında, Dünya Posta Birliği’nin ana organlarından olan İdari Konsey (Council of Administration-CA) ile Posta İşletme Konseyi’nin (Postal Operations Council-POC) seçimleri de gerçekleştirildi. Her iki Konseyin de, UPU’nun 5 coğrafi bölgesi için belirlenen kontenjanlar dahilinde seçimle gelen 40’ar üyesi bulunuyor. Türkiye, Kongre’nin ev sahibi sıfatıyla, 2017-2020 dönemi için İdari Konsey’in üyesi oldu. Yine aynı dönemde İdari Konsey Başkanlığı da ülkemiz tarafından üstlenilecek. Ülkemiz, Kongre esnasında yapılan seçimlerde, aday olduğu Batı Avrupa bölgesinden Posta İşletme Konseyi üyeliğine de seçilerek, önümüzdeki 4 yıl boyunca Konsey’in yönetiminde söz sahibi olacak 40 üye ülke arasına girdi.


UPU’nun 192 üye ülkesinin temsilcilerinin bir araya geldiği Kongre sırasında alınan önemli kararlardan bazıları şunlardır:


•Kongre’de gerçekleştirilen UPU Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı seçimleri sonucunda mevcut Genel Müdür A. Bishar Hussein ile Genel Müdür Yardımcısı Pascal Clivaz, oybirliği ile 2016-2020 dönemi için yeniden aynı pozisyonlara seçildi.


•27. Dünya Posta Kongresi’nin 2020 yılında Fildişi Sahili’nde yapılması kararlaştırıldı.


•Doha Posta Stratejisinin (2013-2016) sonuçları tartışıldı ve hazırlanan sonuç raporu kabul edildi.


•2017-2020 döneminde UPU’nun faaliyetlerine ve posta sektörüne yön verecek olan İstanbul Dünya Posta Stratejisi ve buna bağlı olarak İstanbul İş Planı (2017-2020) kabul edildi.


•UPU’nun yapısının gözden geçirilmesi ile ilgili olarak 2012 Doha Kongresi’nde alınan karar çerçevesinde, Birliğin iki Konsey’den oluşan idari mekanizmalarının tek Konseyli bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla ilgili komitede yoğun tartışmalar yaşandı. Konu hakkında sunulmuş olan 3 ayrı doküman üzerinden gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda mutabakat sağlanamaması üzerine, ülkemizin de yer aldığı bir grup ülkenin önerisi üzerine, 2018 yılında Birlik Reformu konusunu ele alacak bir Olağanüstü Kongre gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Olağanüstü Kongre’nin, Etiyopya’da yapılması hususunda mutabık kalındı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır