BİT SEKTÖRÜMÜZ ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR

12.2.2018

Etkinlik Videosu

İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Programı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023’e yürümekte olan Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü hem ülkemizin hem de tüm İslam aleminin büyüme ve kalkınmasında çok önemli bir potansiyel taşımaktadır” dedi.

 

İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Programı BTK ev sahipliğinde düzenlendi. Programa Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İKB Grubu Türkiye Bölgesel Yönetim Merkezi Bölge Direktörü Saleh Jelassi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, İKB Grubu Başkan Danışmanı Dr. Hayat Sindi ile sektörden birçok temsilci katıldı.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR

 

İslam Kalkınma Bankası “Dönüşüm Fonu” ve “Katılım Platformu”nun, küresel bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı ve bilim, teknoloji ve inovasyonun gücü sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak projelere destek vermeyi hedefleyen son derece önemli bir girişim olduğunu belirten Sayan, “Yaşamakta olduğumuz dijital çağın sunduğu sayısız fırsat ve yeniliğin yanında, hala çözülmeyi bekleyen birçok sorunun varlığı da bir realite olarak önümüzde durmaktadır. Toplumların bir kısmı bilim, teknoloji ve inovasyon sayesinde refah seviyelerini yükseltirken, diğer bir kısmı halen aşırı yoksulluk sınırında yaşamakta, güvenilir yiyecek ve su kaynaklarından, sağlık, iş ve eğitim imkânlarından yoksun bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), kalkınmanın hızlandırıcısı ve lokomotifi olarak yaşadığımız dijital çağda son derece büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki; bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi olanlar ile bu imkândan yoksun bulunanların yaşam kaliteleri arasındaki uçurum, bu önemi çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi. 


BİT SEKTÖRÜMÜZ ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR

 

Hızla gelişmekte olan bir ekonomi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023’e yürümekte olan Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hem ülkemizin hem de tüm İslam aleminin büyüme ve kalkınmasında çok önemli bir potansiyel taşıdığını anlatan Sayan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, yaş ortalaması 30.1 olan son derece genç bir nüfusa sahiptir. Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüme hızımız yıllık yüzde 3,7 olarak gerçekleşmektedir. 5G, yeni teknolojiler, M2M, akıllı şehirler, bulut sistemleri ve büyük veri yardımıyla bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelecekte bu büyümeyi artıracak kilit sektör olacağına inanıyoruz. Türkiye sahip olduğu bu potansiyeli ve enerjisini, sadece bölgesinde değil, tüm İslam dünyasında kalkınma yolundaki girişimlerin hizmetine sunmaya hazırdır. Sektörümüzdeki bu büyüme ve ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni ihtiyaçlarda artışı da beraberinde getirmektedir. Bilim, teknoloji ve inovasyonda yazılım, donanım ve altyapı unsurlarında ithalata mahkûm olmadan, ihtiyaç duyulan tüm kaynakların yerli ve milli üretim yoluyla tedarik edilmesinin önemine yürekten inanıyor ve bu kapsamdaki çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz.”

 

İslam Kalkınma Bankası tarafından başlatılan “Dönüşüm Fonu” ve “Katılım Platformu”nun, İslam ülkelerinde kalkınma hedeflerine ulaşmada ve sayısal dönüşümün tamamlanmasında hizmet edecek proje ve çalışmalar için muazzam bir kaynak ve fırsat oluşturacağına inandığını belirten Sayan, bu önemli girişimin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına son verdi.

 

TÜRK EKONOMİSİ 15 YILDA BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI

 

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisinin 15 yılda büyük bir çıkış yakaladığını belirtti. Şimşek, önümüzdeki dönem özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz. Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız çünkü Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı var" dedi. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

 

Türkiye’nin ekonomik alanda iyi bir performans göstererek gelişmiş ülkelerle arayı kapattığını, Ar-ge harcamalarının milli gelire oranının ikiye, personel sayısının ise dörde katlandığını vurgulayan Şimşek, “Türkiye yakın coğrafyada en gelişmiş ülkelerin başında geliyor. Türkiye orta koridorun merkezinde ve bu koridoru inşaa ediyor. Ülke olarak böyle bir ivme yakalamışken özel sektörümüzün daha fazla Ar-ge yapması ve teşviklerden daha fazla yararlanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

 

İslam coğrafyasında imkanların bol olduğunu hatırlatan Şimşek, Türkiye olarak bir taraftan Avrupa ile diğer taraftan da gelişmekte olan İslam coğrafyasındaki ülkelerle işbirliğini geliştireceklerini vurguladı.

 

ÜLKE OLARAK OLDUKÇA İYİ BİR NOKTAYA GELDİK

 

Programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, yıllardır gönül coğrafyamız üzerinde bilim ve teknolojinin hayatımıza nasıl gireceğini konuştuklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye olarak son 15 yıldır bu işe kalbimizin yanında aklımızı ve cebimizi de koyduk. TÜBİTAK olarak ülkemiz adına AB kapsamında oldukça iyi bir noktaya geldik. 46 ülke ile ikili iş birliği anlaşması yaptık. Şu an onbeşe yakın çağrıdan yüzlerce projeyi uluslararası bir platformda değerlendiriyoruz. Bu küçük bir ekip ve bütçe ile yapılan bir çalışma değil. Dolayısıyla bugün İslam Kalkınma Bankası’nın açıklayacağı Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu AB ve diğer fonlara alternatif bizim olan bir girişimi başlatacaktır. Bundan dolayı İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu gönül coğrafyamızda bilim, teknolojinin gücü sayesinde kalkınmayı hızlandıracak önemli bir girişimdir.”

 

TÜRKİYE, İKB ÜYE ÜLKELERİ ARASINDA ÖNDE GELEN BİR ÜLKE

 

Programda yaptığı konuşmada İKB Türkiye Bölge Direktörü Saleh Jelassi de Bankanın üye ülkelerin kalkınmada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için tanıtılan fon ve platformla bilim, teknoloji ve yenilikçiliği geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Türkiye'nin İKB üye ülkeleri arasında ayrı bir noktada olduğunu vurgulayan Jelassi, "İslam Dünyası Bilim ve İnovasyon Atlası'nın da gösterdiği gibi Türkiye, birçok önemli bilim, teknoloji ve iletişim göstergelerine göre İKB üye ülkeleri arasında önde gelen bir ülke. Türkiye, araştırmacı sayısı ve araştırmacı oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke. Gayrisafi yurt içi hasıladan Ar-Ge'ye ayrılan harcamaların oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke ve bilimsel yayınlarda en üretken İKB üyesi ülke." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İKB Başkan Danışmanı Hayat Sindi, Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu'na ilişkin detaylı bir sunum yaptı.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır