“AKILLI ŞEHİRLERDE ÖNCELİK SİBER GÜVENLİK”

24.5.2017

Etkinlik Videosu

Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı”nda konuşan Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK olarak, akıllı olmak yolunda ilerleyen şehirlerde siber güvenliğe önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Akıllı şehir ekosistemi içerisinde siber güvenlik kültürünün mutlaka oluşturulması ve gelecekte tüm akıllı şehirlerin değişmez yapı taşları arasında yer alması gereken siber güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi elzemdir.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı”na katıldı. Congresium Ankara’da bu yıl 2. kez “Akıllı Şehiler: 360” teması ile düzenlenen konferansa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ile belediyeler, kamu kurumları, valilikler, kalkınma ajanslarından bilişim yöneticileri ve uzmanlarıyla yerli-yabancı sektör temsilcileri katıldı.

 

AKILLI ŞEHİR MODELLERİ GİDEREK DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR

 

Artan nüfus ve şehirleşmede asıl önemli olanın sürdürülebilir, yaşanabilir ve altyapısı güçlü şehirleri oluşturmak olduğunu vurgulayan Sayan, “Günümüzde şehirlerin yaşadığı sorunları çözmeyi ve şehirlerde yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” modelleri giderek daha da önem kazanmaktadır. Dünyadaki pek çok şehir bu çözümleri hızla uygulamaya geçirmektedir. Akıllı şehir denilince şehrin ihtiyacı olanı kendisinin belirlemesi, bu doğrultuda isteklerinin gerçekleşmesi için gerekli adımları atabilmesi âdeta şehrin bir canlı gibi davranabilmesi akla gelmektedir. Bir başka ifade ile akıllı şehirler kavramıyla amaçlanan aslında, her şeyin kendini izlemesi, tamir etmesi ve en uygun çözümü üretmesidir. Bir şehrin, akıllı şehir sıfatını kazanabilmesi için sorunların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çözülmesi ve bu çözümlerin şehir halkı tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsenip kullanılması gereklidir. Bu çerçevede Akıllı Enerji, Akıllı Bina, Akıllı Ulaşım, Akıllı Teknoloji, Akıllı Sağlık Hizmetleri, Akıllı Altyapı, Akıllı Yönetişim ve diğer tüm akıllı çözümler bu yeni yaşam biçiminin ana unsurlarını oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu.

 

EŞYANIN DİLİ OLDUĞUNU BİLEN BİR MEDENİYETİZ

 

‘Nesnelerin İnterneti’nin insan müdahalesinin olmadığı şehirlere hayat vereceğinin altını çizen Sayan, “Şüphesiz ki bu süreç uzun zaman alsa da hedeflenen daha kaliteli bir yaşamdır. Bu şekilde daha yeşil çevre, daha güvenli toplumlar, daha temiz enerji ve daha organize bir hayat elde edilecektir. "Nesnelerin İnterneti" yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmışsa da biz aslında "eşya" adını verdiğimiz cansız varlıkların bir dili olduğu gerçeğini binlerce yıldan beri bilen bir medeniyetin evlatlarıyız. Başta İbn-i Arabî olmak üzere birçok düşünce ve gönül insanımız bu dilden bahsetmiştir. Ayrıca, canlı ve cansız varlıkların, sonsuz bir ahenge katkıda bulunarak dünyamızın devamlılığını sağladığını biliyoruz. Biz, modern çağın insanları olarak geldiğimiz noktada işte bu ahengin bir başka boyutta benzeri olan şehirler yapma yolunda ilerliyoruz ve bunlara akıllı şehirler diyoruz.” dedi.

 

EVDE YENİ NESİL BİR DİJİTAL YAŞAM ALANI OLUŞACAK

 

Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde hanelerin içinde yer alan bilgisayarların evde yeni nesil bir dijital yaşam alanı oluşturacağını vurgulayan Sayan, “Bu bir dijital yaşam devrimi sayılabilir ve hane ile ilgili her konuyu aslında tekrar düşünmemizi sağlayacaktır. Bu dönüşümde evin elektrik tesisatı, su tesisatı ve veri hizmeti tesisatı yeniden tasarlanmalıdır. Tabii ki bu farklı ev konsepti ve segmentler için farklı düzeyde dizayn gerekebilir. Örneğin; veri iletişiminin yanında bireysel iletişim ve haberleşme için de hane halkı eve geldiğinde telefonu işletmeciden ev haberleşme sistemi devralmalıdır. Böylece hem daha düşük maliyetle iletişim gerçekleşecek hem de baz istasyonları üzerindeki yük azalacağından mobil şebekeler de rahatlayacaktır. Bu sistemlerin bir başka yararı ise sensör ve kamera gibi güvenlik amaçlı ek sistemler ile evin uzaktan istendiği zamanlarda izlenmesine ve kontrolünün sağlamasına izin vermesidir. Bu durum elektrik tesisatı aracılığıyla kurulacak bağlantı ile uzaktan cihaz yönetiminin de önünü açacaktır. Geleceğin şehrinde, hanede gömülü sistemler bize farklı avantajlar da sunacaktır. Endüstri 4.0’ın tartışıldığı günümüzde, geleceğin şehirleri için umut vaat eden teknolojiler; yüksek hızlı aktif ağ cihazlarının gelişimi, bulut bilişim, yeni nesil İnternet ağı, yeni nesil mobil şebekeler, yakın temas ve uzaktan etkileşimli RF-ID teknolojisi, nesnelerin İnterneti ve otonom araçların şehirlere inişi olacaktır.” şeklinde konuştu.

 

AKILLI ŞEHİRLERDE ÖNCELİK SİBER GÜVENLİK


BTK olarak, akıllı olmak yolunda ilerleyen şehirlerde siber güvenliğe önem verilmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirten Sayan, “Akıllı şehir ekosistemi içerisinde siber güvenlik kültürünün mutlaka oluşturulması ve gelecekte tüm akıllı şehirlerin değişmez yapı taşları arasında yer alması gereken siber güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi elzemdir. ABD'de yaşanan ve Mirai Botnetinde gelişen sıkıntılar, bu alanda önemli bir tecrübe olarak karşımızda duruyor. Sonuç olarak; “akıllı şehirler” bilişim teknolojilerinin elverdiği tüm imkânlar ile yenilenebilir enerji kullanan, sürdürülebilir, ekolojisi korunmuş, çevreci, engelsiz ve ulaşımı planlanmış, yeşil bilişim konseptine uygun yapılaşmayı teşvik edecek şekilde olacaktır. Ülkemiz de bu dönüşüme kısa sürede adapte olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yakaladığı ivmeyi akıllı şehirlerin oluşturulması için de sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

 

Sayan, Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı”nda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır