6. KORE-KEİ BİT İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI BTK’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

7.12.2016

Bu sene altıncısı düzenlenen Kore-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri İşbirliği Çalıştayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleşti.

Bu sene altıncısı düzenlenen Kore-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri İşbirliği Çalıştayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleşti. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın ev sahipliğinde çalıştaya Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi CHO, Yun-soo, Kore İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü IN JAE, Lee, RTÜK Başkanı Prof. İlhan Yerlikaya, Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı Yönetici Direktörü KANG TAK, Oh, Kore Yerel Enformasyon Araştırma-Geliştirme Enstitüsü Direktörü SANG-BAEK Chris Kang, Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı Yöneticisi SEO YEON, Lee, Kore İçişleri Bakanlığı Direktör Yardımcısı PHILIPH, Lee, BTK yöneticileri ile sektörden yerli ve yabancı birçok temsilci katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren, Kore’den gelen misafirleri ülkemizde ve kurumumuzda görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan şunları söyledi: “Kore ile ülkemiz arasında güçlü bir işbirliği ve derin dostluk bağlarının bulunduğu hepimizin malûmudur. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi yolunda ciddi gayretleri bulunan Kore’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Cho, Yun-soo’nun girişimiyle bu çalıştaya kurumumuzda ev sahipliği yapmak bizim için bir memnuniyet vesilesidir. Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve 2017 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını üstleneceği Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Kore’nin işbirliğinde gerçekleşen bu çalıştayın tüm katılımcılar için yararlı olacağına inanıyor ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.”


"Haberleşme Altyapısı Alanında Önemli Adımlar Atıldı"

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün sahip olduğu geniş ve dinamik pazar yapısı, istikrarlı, düzenleyici, hukuki çerçevesi ve gerçekleştirilen hızlı serbestleştirme süreci itibariyle, yatırımcılar açısından cazip bir nitelik taşıdığını belirten Dr. Sayan şu ifadeleri kullandı: “Stratejik bir sektör olarak kabul ettiğimiz bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özel sektörümüzün fiber altyapıya dayalı yeni nesil şebekeler ile LTE Advanced mobil şebekelere yönelik yapmakta olduğu yatırımlarla birlikte haberleşme altyapısı alanında önemli adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, 2008 yılında sadece 6 milyon olan geniş bant abone sayısı 2016 yılı ikinci çeyrek dönemi itibariyle yaklaşık 10 milyonu sabit ve 45,3 milyonu mobil abone olmak üzere 55,3 milyonu aşmıştır. 2016 yılı ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %7 civarında artış gerçekleşmiştir. Yine, 2016 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle ülkemizde yaklaşık 11,2 milyon sabit telefon abonesi ve 73,6 milyon mobil telefon abonesi bulunmaktadır. M2M abone sayısı ise 3,7 milyona ulaşmış durumdadır.”

“2023 Yılında Türkiye'nin %95'i 4.5G Kullanacak"

Bilişim teknolojilerinin ülkemizde daha da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dr. Sayan şöyle devam etti: “2015 yılının Ağustos ayında yaptığımız IMT-Advanced hizmetlerinin ülkemizde sunulmasına yönelik ihalede, 4.5G hizmetinin tüm vatandaşlarımıza ulaştırılabilmesini temin etmek amacıyla işletmecilere çok önemli kapsama yükümlülükleri getirildi. Buna göre işletmeciler, 27 Ekim 2023 tarihi itibariyle ülkemiz nüfusunun %95’ine 4.5G hizmeti ulaştırmış olacaklar.  Aşamalı bir şekilde olmak kaydıyla, 2023 yılına girdiğimizde 2023 hedeflerimiz ile uyumlu bir şekilde ülkemiz nüfusunun tamamına yakını otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tüneller de dahil olmak üzere 4.5G hizmetini kullanabiliyor olacak."

Dünya 5G Teknolojisine Odaklandı

Son dönemde internete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artış, makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları, nesnelerin interneti, artan hız ve kapasite talebi gibi gelişmeler mobil iletişimde 5G'yi gündeme getirdiğini söyleyen Sayan: "Küresel mobil endüstrisi son bir kaç senedir 5G teknolojisine odaklanmış durumdadır. Henüz endüstriyel standartları tanımlanmamış olan 5G konusunda hararetli tartışmalar devam etmektedir. 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden biri olmak amacıyla, ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihi itibarı ile sunulmaya başlanan IMT-Advanced hizmetine ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 5G teknolojilerinin kullanılmaya başlanması ile birlikte, yeni bir yetkilendirmeye veya düzenlemeye gerek olmadan işletmecilerin 5G teknolojilerini kullanabilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Ayrıca, yine aynı amaca yönelik olarak ülkemizde de kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin ve tüm çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için 5GTR Forumu kurulmuştur. 5GTR Forumu üyeleri de bugün aramızda bulunmaktadır.” dedi.

"Siber Güvenlikte Paradigma Değişimi Gerekli"  

Hepimizin günlük yaşamı, ülkenin ekonomik ve siyasal yaşamı ile yakından ilgili bulunan ve çalıştayda ele alınacak konulardan olan siber güvenlikle ilgili de birkaç hususa değinmek istediğini belirten Dr. Sayan, siber güvenlikte dünya genelinde paradigma değişimi gerekli olup, ülke olarak da buna uygun stratejileri hayata geçirmeye başlanmış olduğunu dile getirerek bu değişimin gerçekleşmesi için gerekli olan 4 ana ekseni şu şekilde sıraladı:  "Birinci olarak reaktif önlemler yerine artık önleyici koruma imkanları geliştirilmek zorundadır. Maliyeti çok yüksek olan siber saldırıları tıpkı önleyici hekimlik uygulamasında olduğu gibi basit ve düşük maliyetli önlemlerle engellemek mümkündür. ikinci olarak ise sistemlere yapılan erişimleri kontrol etmenin yanında güvenliği sağlamak için daha makro bir bakışla; iletişim altyapısında ve ağ seviyesinde güvenlik kontrollerine ihtiyaç bulunmaktadır. Siber tehditler sadece ülke sınırları içinde kalmıyor olması ana eksenlerin üçüncüsü olarak sayılabilir. Siber güvenlik, coğrafyadan bağımsız ve uluslararası niteliği olan bir konu olduğundan, ikili ve çok taraflı işbirliği imkânlarının kullanılması gerekmektedir. Dördüncü ve son olarak çalışılması gerekilen eksen altyapı ve uygulamaların güvenlik zafiyetlerini gizlemek yerine kullanıcıları bu açıklıklar hakkında bilgilendirmek ve alternatifler arasında yetersiz olanların tercih edilmemesini sağlamak gerekmektedir."

"Siber Güvenlik İçin Laboratuarlar Kuracağız"

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Siber Güvenlik Kurulu kurulduğunu ve Siber Güvenlik Kurulu’nun kararı ile ülkemizde; elektronik haberleşme, su, enerji, ulaşım, finans ve kritik kamu hizmetleri kritik sektörler olarak belirlendiğini ifade eden Dr. Sayan: “Ayrıca, Siber Güvenlik Kurulu tarafından Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi kabul edilmiş ve söz konusu eylem planı çerçevesinde 2013 yılında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulmuş, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulması çalışmaları başlamıştır. USOM ülkemizdeki siber güvenliğe ilişkin tüm koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Yine, yapılan son düzenlemelerle, kurumumuza ulusal siber güvenliğin sağlanması hususunda geniş yetkiler verilmiş, kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili taraflara yaptırım uygulama yetkisi de getirilmiştir. Bu çerçevede, yapılanmamızı daha da güçlendirmeyi, ilk geniş kapsamlı etkinliğimizi yaptığımız bu binada son teknolojiler ile desteklenen yeni altyapılar, laboratuvarlar kurmayı planlıyoruz.” dedi.

Kore Büyükelçisi: İki Ülke Arasında Bağlar Kuvvetleniyor

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın ardından Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yun-soo CHO ve Kore İçişleri Bakanlığından Genel Müdür Lee IN JAE birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, iki ülkenin beş yüz yıllık süre gelen ilişkilerinde, özellikle Kore savaşı sonrası yardımlaşma ve işbirliğinin giderek arttığı ve iki kardeş toplum arasındaki bağların giderek kuvvetlendiği vurgusu yapıldı.

Çalıştayda Dört Ayrı Konuda Sunum Yapıldı

Çalıştayda Kore heyeti tarafından dört ayrı konuda sunum yapıldı. İlk olarak, NIA-Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’ndan E-Devlet Dairesi Başkan Yardımcısı Oh KANG TAK tarafından, genişbant teknolojisinin Kore’deki durumu ve alakalı devlet stratejileri hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, istatiksel verilerden faydalanarak genişbant teknolojisinin diğer ülkelere kıyasla Kore’deki farkındalığının ve halihazırdaki kullanımının daha geniş kitlelere yayıldığı, bunun sonucu olarak da bilgi paylaşımı sektöründe Kore’nin önde gelen yol gösterici ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Kore’de internet kullanım oranının %85.1, sabit genişbant abone yoğunluğunun %39.6, mobil genişbant abone yoğunluğunun %107.8, akıllı telefon yoğunluğunun %91, hane halkı bilgisayar yoğunluğunun %77.1, ortalama genişbant erişim hızının 26.7 Mbps olduğu, 2017 yılına kadar kentsel alanların %90’ında 1 Gbps’lik şebekenin kurulmasının, kırsal alanlarda ise 100 Mpbs’lik şebekenin kurulumunun tamamlanmasının, evrensel hizmet kapsamında 12,000 kablosuz internet alanı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yapılacak tüm altyapı çalışmalarının maliyetlerinin Kore devleti tarafından değil de özel sektör şirketleri tarafından karşılanacak olmasına dikkat çekildi.

"Bilgi ve İletişim Teknoloji Trendleri"

KLID-Kore Yerel Enformasyon Araştırma-Geliştirme Enstitüsü’nden Global İşbirliği Direktörü Dr. Chris Kang SANG-BAEK tarafından, bilgi ve iletişim teknoloji trendlerine yer verilen sunumda ise, akıllı şehirler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konularına ağırlık verilerek, kamu sektöründe akıllı ulaşım, “T-Money Card”ın kullanıldığı çok-modlu ulaşım, büyük-veri analizine dayalı gece otobüsü, özel sektörden akıllı ulaşım hizmetleri (Offline-to-Online) ile akıllı şehir için IoT platformu tesis edilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Akıllı şehir uygulamalarının altyapı detayları ve yazılım sistemlerine de değinen Dr. Chris Kang SANG-BAEK’in konuşması, Açık Veri konusunda verilen bilgiler ve Kore’deki uygulamalar ile sona erdi.

Kore’deki Açık Veri Uygulamaları

Daha sonra, NIA-Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’ndan Lee SEO YEON, Kore’deki Açık Veri uygulamaları hakkında bir sunum yaptı. Açık Veri’yi, kısaca devlet tarafından günlük hayattaki uygulamalar üzerinden toplanan verilerin halkın erişimine açılması olarak tanımlayan ve Açık Veri kullanımının Kore’deki hayatı kolaylaştırmadaki etkisinden bahseden Lee, bu sayede bir lise öğrencisinin bile halka açık bu verilere erişimi sayesinde bir otobüs uygulaması geliştirdiğini ve bu uygulamanın zamanla Kore’de en çok indirilen uygulama olduğunu aktardı. Açık Veri stratejisi, teknik ve hukuki altyapısı hakkında da bilgi veren Lee, Açık Veri ile ilgili halledilmesi gereken en önemli sorunun, hukuk sistemindeki yol tıkayıcı bazı engeller olduğundan bahisle, bu sorunun da halkın istekleri doğrultusunda hukuk sistemi içerisinde gerekli düzenlemelerle aşılması gerektiğinin altını çizdi. Sunumda ayrıca, Açık Veri Portalı ve Açık Veri politikasının uygulanmasıyla kaydedilen gelişmelere yer verildi.

“Büyük Veriyle Siber Güvenlik”

Son olarak, Kore İçişleri Bakanlığı yetkilisi Lee PHILIPH tarafından “Büyük Veriyle Siber Güvenlik” hakkında bir sunum yapıldı. Sunumda, özellikle siber güvenlik açısından savunmanın parça parça yapılmasının saldırıyı takip edip gerekli mücadelenin yapılabilmesi için analiz edilmesi gereken verilerin büyüklüğü sebebiyle zor olduğu, buna karşı yapılması gereken mücadelenin de birlikte yapılması gerektiği vurgulandı. Yine, büyük verilerin etkili analizi sonucu ortaya bu saldırıları önleyici mekanizmaların birliktelikle kurulmasının da daha kolay olacağına dikkat çekildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır