ÜLKELER ANCAK ÜRETİMLE GÜÇLENİR

19.12.2017

Tekno B2B Etkinliğinde konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkelerin ancak üretimle güçlendiğinin, başkaları tarafından üretilen ürünleri kullanarak uzun vadede dünyada söz sahibi olamayacağımızın bilinciyle sektörümüzü takip ediyoruz” dedi.

 

Tekno B2B Etkinliği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ICT Media ve TÜRKSAT tarafından düzenlenen TEKNO B2B etkinliğine; BTK Kurul Üyeleri Musa Şahin, Figen Kılıç, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

 

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ ADIM

 

Bugün başkent Ankara’da Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, üniversitelerin teknokentleri ve OSTİM Sanayi Bölgesi’ne ait 6 Teknoloji Gelişim Bölgesi bulunduğunu belirten Sayan, “Teknokentler’de faaliyet gösteren firmalarımızı, elektronik haberleşme sektörümüzün önde gelen firmaları ile bir araya getirmek ve sinerji yaratmak istiyoruz. TEKNO B2B organizasyonunun da bu yolda atılmış doğru ve yerinde bir adım olduğuna, adından söz ettireceğine ve öne çıkacağına inanıyoruz. Amacımız, yerli teknolojiyi nihai hedef olarak gören firmalarımızın geliştirdiği ürün ve uygulamaları, nitelikli iş birliği ortamında operatörlerimizle buluşturmak. Böylece bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki yerlilik oranının arttırılmasında önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

 

TÜRKSAT ÜLKEMİZİN GURURLARINDAN

 

TÜRKSAT’ın Ülkemizin gururu olan kurumlarımızdan biri olduğunu anlatan Sayan şunları söyledi: “TÜRKSAT’ın etkinlikleri sadece uydu işletmeciliği ile de sınırlı değil; aynı zamanda; Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları, kırsal alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, uluslararası telefon haberleşmesi, kurumsal ağ hizmetleri, bunların yanı sıra sahip olduğu kablo platformu üzerinden yurtiçi abonelerine sayısal kablo TV ve genişbant internet hizmeti veriyor. Ayrıca, hem e-Devlet üzerinden hizmetleri hem de e-Devlet kapısında TÜRKSAT yönetimi ve çalışanlarının emeği çok büyük. Kamu kurumlarının daha kapsayıcı, etkili, hesap verebilir ve şeffaf olmasını sağlamak için pek çok ülke e-Devlet hizmetlerini geliştirmeye çaba gösteriyor.”

 

GELİŞMİŞ, ZENGİN VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

 

“Gelişmiş, zengin ve güçlü bir Türkiye’yi kurup gelecek kuşaklara miras bırakacaksak katma değeri yüksek, teknoloji yoğun ürün ve hizmetlere yönelmeliyiz. Bu alanda rekabet gücü elde etmeli ve dünya piyasalarında söz sahibi olmalıyız.” diyen Sayan şu bilgileri paylaştı:

•2017 yılı Ekim ayı verilerine göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,1’dir.

•Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9 olurken, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %36’dır.

•İthalat tarafına baktığımızda ise 2017 yılı Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,3’tür.

Bu rakamların bize gösterdiği en önemli şey imalat sanayi ihracatımızda teknoloji yoğunluğu ve katma değeri arttırmak zorunda olduğumuzdur. Bunun yolu da yenilik ve Ar-Ge’den geçmektedir.”

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKONOMİNİN OMURGASIDIR

 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin sayısal toplum ve ekonominin omurgası olduğunu hatırlatan Sayan, “Gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olmadan bu alanda herhangi bir yenilik ortaya koyamayız. Bu teknolojileri etkin olarak kullanarak endüstrilerimizdeki verimliliği artırabilir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabiliriz. Bugün ülkemizde 11,4 milyonu sabit abone, 56,5 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 67,9 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Ayrıca, 4.5G’nin de pozitif etkisi ile mobil abone sayımız 77,9 milyona yaklaşmıştır. Ülkemizde 2011 yılında 1,1 milyon olan M2M abone sayısı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık %300 artışla 4,3 milyona ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.

 

ÜLKELER ANCAK ÜRETİMLE GÜÇLENİR

 

Ülkelerin ancak üretimle güçlendiğinin, başkaları tarafından üretilen ürünleri kullanarak uzun vadede dünyada söz sahibi olunamayacağının altını çizen Sayan, “Paydaşlarımıza sektörün büyüklüğü, potansiyeli, diğer sektörlerle etkileşimi, fırsatları ve tehditleri gibi birçok değişken konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ICT sektöründeki büyüme talep yönlü bir büyüme olmasına rağmen rekabeti, yenilikçiliği ve yatırımı artırmaya yönelik düzenleyici yaklaşımların bu artışı etkilediği muhakkaktır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyona uygun olarak 4.5G yetkilendirmesi hazırlık çalışmalarından itibaren elektronik haberleşme sektörümüzdeki donanım ve yazılımların yerli- milli imkânlarla karşılanması için uğraş verdik. 4.5G yetkilendirmesinde işletmecilere, şebekeye ilişkin toplam yazılım ve donamım yatırımlarında; en az %10’unu Türkiye’deki KOBİ’lerden Türkiye’de üretilen ürünlerden sağlama yükümlülüğü getirdik. Ayrıca ULAK Projesiyle, 4.5G teknolojisinde yerli- milli baz istasyonu geliştirilerek üretilmesi planlandı. Bugün ULAK baz istasyonunun ilk testleri yapıldı ve ilk görüntülü görüşme gerçekleştirildi. ULAK projesi ile teknoloji geliştirme ve yerli üretim anlamında bir köprübaşı elde ederken aynı zamanda mobil haberleşme teknolojisinin geleceğinde de var olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

5G VADİSİ AÇIK TEST SAHASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK

 

Konuşmasında 5GTR Forumuna değinen Sayan şu bilgileri aktardı: “5GTR Forum kapsamında Hizmet ve Uygulama Grubu, Çekirdek Ağ Grubu, Fiziksel Ağ Grubu ve Standardizasyon grubu ayrıca üniversite hocalarımızdan oluşan Akademik Kurul ve kamu kurumlarımızdan oluşan Danışma Kurulu yer alıyor. Ayrıca, BTK eşgüdümünde 5G ve Ötesi ekosistemi oluşturulması amacıyla Bilkent, Hacettepe ve ODTÜ üniversitelerimiz ve üç işletmecimiz ile birlikte 5G Vadisi Açık Test Sahası İş birliği Protokolünü imzaladık.  5G Vadisi Açık Test Sahası; elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni AR-GE fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân yaratacak, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkânları oluşturarak istihdama katkı olacaktır. Ayrıca Kurumumuzun da taraf olduğu bir iş birliği protokolü ile Stratejik Ürün Programının hayata geçirildi. KOSGEB tarafından, KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan program ile yurtdışından ithal edilen stratejik ürünlerin Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretilmesi için 5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacaktır.”

 

TEKNO B2B organizasyonunu düzenleyen ICT Media’ya, katılan değerli firma temsilcilerine, konuşmacılara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Sayan, toplantının yerli ve milli üretim konusunda ihtiyaç duyulan sektörel iş birlikleri ve yenilikçi ekosistemin oluşturulması açısından çok önemli bir görev ifa edeceğini belirterek konuşmasına son verdi.

 

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül de bilgi ve teknolojinin önemine işaret etti. Teknolojinin üretimde kullanılmasının, bugünün dünyasında en çok kıskanılan ve üzerinde durulan husus olduğuna dikkati çeken Gönül, ülkelerin farklılığını da bunun belirlediğini söyledi. Devletin yaptığı her türlü ithalata ofset uygulamasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Gönül, bunun bütün sanayi sektörünün itici gücü olacağını dile getirdi.

 

Etkinliğin diğer bir konuşmacısı olan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de şirket olarak faaliyet alanlarında yerlilik ve milliliği artırmaya katkıda bulunmak üzere yenilikçiliği ve girişimciliği özendirecek çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şen, ürün ve hizmetlerin millileştirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bu ürünleri ve hizmetleri yurt içinde kullanmanın yanı sıra ihraç edilebilir hale getirerek ülkemize maddi ve manevi kazanımlar sağlaması yolundaki çalışmalar da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır