İLK MİLLİ BÜYÜK VERİ UYGULAMASI BTK’DA GELİŞTİRİLDİ

12.12.2017

Büyük Veri Konferansı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “BTK olarak ‘Büyük Veri’ ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz alt yapılar ile farkındalıklar oluşturduk, kamu kurum ve kuruluşlarımıza büyük katkılar sağladık, büyük veri katmanında işlem yapan ilk milli büyük veri uygulamasını BTK bünyesinde geliştirdik ve operasyonel hale getirdik.” dedi.

 

Big Bang’den Entropi’ye Big Data Büyük Veri Konferansı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansa BTK Kurul Üyeleri Musa Şahin, Celalettin Dinçer, Figen Kılıç, Gazi Üniversitesi MF Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Proda Bilişim Yöneticisi İlhan Kılıç ile alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

 

Teknolojinin yaygınlaşmasının, ulaşılabilir olması ve kullanım biçiminin dönüşmesinin, üretilen ve işlenen veri büyüklüğünün devasa olarak artmasını da beraberinde getirdiğini belirten Sayan, “2020 yılında veri boyutunun günümüze göre %4300 artış göstereceği öngörülmektedir. Dünyadaki dijital veri havuzunun yüzde 90’ının son üç yıl içinde ortaya çıktığı, 2020’de kişi başına 5.2 terabyte bilginin üretileceği ve toplamda 40 zetabyte verinin dolaşımda olacağı tahmin edilmektedir. Bugün dünyada; 5 milyar mobil telefon, 2 milyar internet kullanıcısı, kullandığımız cihazlarda/nesnelerde 66 milyar sensör, video/dijital/BT teknolojileri kullanılarak izlenen 13 milyar güvenlik olayı var. Teknoloji ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş, bu konuya son derece önem vermekte ve çok büyük yatırımlar yapmaktadırlar. BTK olarak biz de bu konuda yaptığımız çalışmalar (Siber Güvenlik, Emniyet ve Yasal araştırmalar) ve kurduğumuz alt yapılar ile farkındalıklar oluşturduk. Kategorileştirdiğimiz, anlamlandırdığımız veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarımıza büyük katkılar sağladık. Büyük veri katmanında işlem yapan ilk milli büyük veri uygulamasını BTK bünyesinde geliştirdik ve operasyonel hale getirdik” dedi.

 

GÜNÜMÜZDE ‘BÜYÜK VERİ’ HAYATİ ÖNEM KAZANDI


Günümüzde “Büyük Veri” üzerinde firmaların, kamu kurumlarının, üniversitelerin yatırım ve plan yaptığına dikkat çeken Sayan, “Planlama stratejileri “bilgi ve altyapı” üzerine odaklı bir organizasyon kırılımına doğru gidiliyor. Yüksek hacimli, çeşitlilikteki ve hızdaki verilerin geleneksel veri tabanı yönetim sistemleri ile yönetilmesi, işlenmesi ve çıktı alınması mümkün olmamaktadır. Bu yüzden sunucu kümelerinde eşzamanlı olarak işleyen yazılımlar gibi farklı algoritmalar, teknikler ve teknolojiler gerekmektedir. Yüksek hızda üretilen veri beraberinde, aynı hızda alınması, anlaşılması ve işlenmesi problemlerini de getirmektedir. Büyük veri kavramı yüksek hacimdeki ve hızdaki veri ile ilgili konuları içermekle beraber aynı zamanda çeşitlilik içeren video, ses, metin gibi yapısal olmayan veya akışkan verilerin saklanmasını, yönetilmesini ve üzerinden bilgiye erişimi de ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

 

BÜYÜK VERİ GÜÇLÜ ANALİZLERLE BİRLEŞTİĞİNDE FAYDALI OLACAKTIR


Ülkemizdeki her sektörün, kendi verilerini anlamlandırarak ve farklı verileri analiz ederek oluşturacağı büyük verinin çok değerli olduğunu vurgulayan Sayan, konuşmasında “Birçok firma için henüz kavram olarak çok netleşmemiş ve gri alan olarak değerlendirilen “Büyük Veri” konusunda en hızlı yatırım kararı veren ve iyi danışmanların yetiştirilmesi konusunda öncelikli davrananlar; rekabet konusunda da bir adım önde olacaklardır. Büyük veri, basitlik ve kolaylığı müşterilerine sunmak için, büyük bir zorluğu ve karmaşıklığı adeta satın almaktır. “Her şey zıttı ile kaimdir”  sözündeki gibi, büyük veri zorluklar ve fırsatlar üzerine odaklanmaktadır. “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir!" sözü “Büyük Veri” nin mottosunu oluşturmaktadır. Medeniyet felsefecilerimizden İbn Arabi’ni “akl-ı küll” yani “bütün akıl” diye tarif ettiği şey de zamanın sonsuzluğu içindeki bütün bilginin kuşatılmasıdır. Büyük insan Mevlana’nın “yeni bir şey söylemek lazım” sözü, bir insanın bütün birikimini analiz ederek yeni bir boyutlandırma yapabilmesidir. Yoksa rahmetli Prof. Ali Fuat Başgil’in dediği gibi “şu gök kubbe altında yeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikirler; eski fikirlerin yeni elbiseler giymiş halleridir” ifadelerine yer verdi.

 

DATAYI SAKLAMA VE ANLAMLANDIRMA BİRLİKTE OLMALI


“Büyük Veri”nin depolanması ile anlamlandırılmasının farklı olduğunu belirten Sayan, “Eskilerin ifade ettiği “Zarfa değil mazrufa bak” sözünde bahsedildiği üzere; içerik, hayatımıza kattığı anlamla değer oluşturmalıdır. Datayı saklama ve anlamlandırma, bir kuşun 2 kanadı gibi birlikte olursa değer oluşturacak, mesafe kat etmeyi sağlayacak ve operasyonel anlamda bir fayda sağlayacaktır. Bu noktada veriyi depolamanın şekilsel, değerlendirmenin de anlamsal derinliğe sahip olduğunu ifade etmeliyiz. Büyük verileri saklamaya yönelik sistemlerimizin, en büyük dezavantajı, veriyi saklamanıza yardımcı olurken, bir taraftan da genellikle istenilen veriyi almak zor ve zaman alıcı olabilir” dedi.

 

BİLGİ, SERVETTEN KIYMETLİDİR


Büyük verilerin faydasını elde etmek için farkındalığa ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Sayan, “Büyük Veri” ile bilgi gerçek bir kurumsal varlık olarak değerlendirmeli ve yönetilmelidir. “Büyük Veri” yalnızca veri boyutu ile ilgili değildir. Veri hız ve çeşitliliğinin zorluklarının üstesinden gelmektir. “Büyük Veri” teknik olmayan tüm zorluklara karşı stratejiler ve mekanizmalar koyulmasıdır. Kamu, ticari, sosyal medya ve iş ortağı verileri de dahil olmak üzere, "kirli verilerin" kullanılmadığı tespit edilmelidir. Bilgi güçtür ve bu bilginin kullanılabilir ve faydalı olması onu yarar kılmaktadır. Bilgi bir hazinedir ve kullanılabilmesi bireyi, kurumları ve ülkeleri fakru zaruretten kurtarabilir. Eskilerin dediği gibi “bilgi, servetten kıymetlidir; çünkü serveti sen korursun halbuki bilgi, seni korur” Dolayısıyla bu noktada her türlü yatırımın, en keskin şekliyle yapılması, geleceği yakalamamız ve bugünü kaybetmememiz açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

 

Başkan Sayan konuşmasını “Bilmek ancak bulmakla mümkündür. Bulmadığınız bir şeyi bilemez, bilmediğiniz süreçleri de yönetemezsiniz. Büyük verinin; karar verme mekanizmalarını hipnotize değil, öngörüye dayanarak verilmesini sağlayan bir kaynak olarak hayatımızdaki yerini alacak” sözleriyle noktaladı.

 

Konferansta konuşan Gazi Üniversitesi MF Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, ülkemiz için çok önemli olan ‘büyük veri’ konusunda üniversitelerimize büyük görevler düştüğünü, 2011 yılından itibaren Gazi Üniversite’sinin eğitim öğretim faaliyetleri ve yayınladığı akademik çalışmalar ile bu alana katkı sağlamaya çalışan bir üniversite olduğunu belirtti.

 

Konferansın diğer bir konuşmacısı olan Proda Bilişim Yöneticisi İlhan Kılıç ise, 2023 vizyonunda “Big Data”nın önemine değinerek, elimizde bulunan büyük verinin bir ana platform üzerinden milli ve yerli çözümler ve BTK ile diğer kamu kuruluşlarının çalışmalarıyla birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Büyük Veri Konferansı’nda, alanında uzman katılımcılar tarafından; Büyük Veri Büyük Etki: Ama Nasıl?, Büyük Verinin Telekomünikasyon Sektöründe Kullanımı, Açık Veri Stratejileri ve Yenilik Politikaları, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik , Büyük Veri Üzerinde İç Denetimin Önemi, Büyük Veri ve Mahremiyet, Büyük ve Açık Veri Analizinde Özgür Yazılımların Yeri, Siber Güvenlik Çözümlerinde Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları, Büyük Veri Çözüm Mimarisi, Açık Veri Güvenliği ve Siber Güvenlikte Büyük Veri konulu sunumlar yapıldı.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır