GELECEĞİ YAKALAMALI HATTA ÖNGÖRMELİYİZ

8.11.2017

BTK Başkanı Sayan,Geleceği yakalamalı hatta öngörmeliyiz. Tarih boyunca milletlerin büyük sıçramalar yaptığı bütün noktalarda ‘takip değil öngörü’ vardır.” dedi.


"Rekonomi başlıyor" mottolu “Bilişim Zirvesi 2017” programı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilişim Zirvesi 2017’deki konuşmasında, zirvenin tüm paydaşları bir araya getiren, sorunlara çözüm arayan, geleceğe yönelik vizyoner bakış açılarının paylaşıldığı ve sektörün gelişimine katkıda bulunulan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.


Dijital bir devrim yaşandığını ifade eden Sayan, “Bu sene temanın  ‘Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi – REkonomi Başlıyor’ şeklinde belirlenmiş olması, sayısal ekonominin çağımızda birçok gelişim ve değişimi bir arada barındırdığına işaret ediyor. Sektörümüzdeki gelişmeler; bir taraftan mevcut iş modellerini, iş kollarını, yenilikçiliğe ayak uyduramayan firmaları ortadan kaldırırken, bir taraftan da yeni iş modelleri, yeni işkolları ortaya çıkarmakta, yeni fırsatlar sunmaktadır.


“GELECEĞİ YAKALAMALI HATTA ÖNGÖRMELİYİZ”

Teknolojilere adapte olma konusunda konuşan Sayan, “Hangi teknolojik gelişmeleri nasıl kullanabiliriz”, hatta “gelişim için ne tarz ve tür teknolojik altyapılara ihtiyacımız var” sorularını sorabilmektir. Birinci yaklaşım “geleceği takip” etmemizi, ikinci yaklaşım ise “geleceği yakalamamızı hatta öngörmemizi” sağlayacaktır. Bugün burada yapılacak bütün konuşmalar ve değerlendirmelerde de bu iki yaklaşım belirleyici olacaktır. Ancak, herkes bilmelidir ki; bu ülkenin artık ‘geleceği takip etme ya da yakalama’ hedefini reel olarak sağlaması ve bunun yanında da artık ‘öngörmeye’ de başlaması gerekmektedir. Tarih boyunca milletlerin büyük sıçramalar yaptığı bütün noktalarda ‘takip değil öngörü’ vardır.” dedi.


Sayan, teknolojik gelişmelerin sağlıklı şekilde devam edebilmesinin, ülkelerin bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının sağlamlığına, güvenilirliğine bağlı olduğunu belirtirken, elektronik haberleşme sektörünün de bu gelişmelerin odağında yer aldığını bildirdi.


TEKNOLOJİDEKİ ARTIŞ DAHA FAZLA İNTERNET KULLANIMI BERABERİNDE GETİRDİ

Genişbant altyapısının geliştirilmesi, ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesinin sektörün iki önemli gündemine olduğunu aktaran Sayan, “Genişbant altyapısının geliştirilmesini, Dijital ekonomi için temel yapıtaşı olarak görebiliriz. Burada tabii sabit ve mobili, birinin diğerine üstünlüğünden ziyade, birbirini tamamlayan iki ana unsur olarak görmemiz gerekiyor. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemizde sunulmaya başlayan 4.5G mobil genişbant hizmetleri ile birlikte, altyapının gelişimi adına önemli bir adım atılmıştır. 3G abonelerinin ortalama kullanımı 3 Gbyte iken 4.5G abonelerinin internet kullanımı ise aylık 6,3 GByte olarak gerçekleşti. Diğer bir ifade ile, mobil internet erişim teknolojisindeki artış, beraberinde daha fazla internet kullanımını da getirmiş durumda.” dedi. 


Mobil internet erişim teknolojisindeki artışın, beraberinde daha fazla internet kullanımını da getirdiğini söyleyen Sayan, “Bilişim sektörünün ülkelerin geleceğindeki yerini göz önünde bulundurarak, 7’den 70’e hepimizin, yani işletmecilerimizin, üreticilerimizin, vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın yerlilik ve milliliğe ayrı bir önem vermesi gerekiyor. Kritik alanlarda daha da dikkat edilmesi gereken bu konuyu hassasiyetle ele alıp, çalışmalarımıza bu bilinçle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 4.5G yetkilendirmesi ile birlikte ülkemizde üretilen haberleşme teknolojilerinin kullanılan baz istasyonlarının yüzde 30-40-45 artan oranda yerli olması için çalışmalarımızı başlattık. " dedi.


"KURUMUMUZCA 5G TÜRKİYE FORUMU KURULDU"

BTK Başkanı Sayan, 5G hizmetlerinin, 2020 yılında faaliyete geçmesi beklendiğini, bundan önceki mobil teknolojilerde olduğu gibi 5G'nin de daha yüksek kapasitede taşıyıcı şebekelere ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

5G kablosuz şebekelerinin gelişiminin önemine vurgu yapan Sayan, " Gigabayt seviyesindeki sabit ve 5G kablosuz şebekelerin gelişimi, şebeke yayılımını arttırmamızı ve en çok veri yaratılmasına neden olacak otonom arabalar gibi nesnelerin interneti ile M2M artışına daha fazla yoğunlaşmamızı gerekli kılıyor. Nitekim bu amaçlara yönelik olarak Nisan 2016’da 5G Türkiye Forumu Kurumumuz öncülüğünde kuruldu. Bu forum çatısı altında, ülkemizdeki tüm paydaşlarla birlikte uluslararası 5G teknolojileri ve standartlarının belirlenmesi sürecinin takip ediyoruz. 5G konusunda önde olan ülke ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği anlaşmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek teknoloji alanında söz sahibi Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları yapıldı." dedi.


"GÜVENLİ BİR SİBER ORTAM OLMADAN E-TİCARET MÜMKÜN DEĞİL"

Sayan, gelişen teknoloji ile birlikte verilerin korunmasının daha da önem kazandığını, pek çok ülkede siber güvenlik stratejisi hazırlanırken, kişisel verilerin mahremiyetine yönelik ulusal stratejilerin henüz olmadığını ifade ederek, “Kişisel verilerin gizliliğinin, müşterilerin e-ticaret işlemlerine güvenini doğrudan etkileyen bir husus olduğuna işaret eden Sayan, "Güvenli bir siber ortam yaratamayan ülkelerde e-ticaretin istenilen seviyelerde büyümesi pek mümkün değil." açıklamasında bulundu.


Bu bağlamda konuşmalarına devam eden Sayan, “Türkiye’de Kurumumuz tarafından yürütülen siber güvenlik faaliyetlerinin nirengi noktasını USOM oluşturuyor. USOM ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak ülkemize yönelik siber tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, açıkların tespit edilmesi ve önlem alınması/aldırılması, ilgili tarafların uyarılması görevlerini yürütüyor. İnternet aktörleri, uluslararası kuruluşlar, adli makamlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler, özel sektör gibi paydaşlarla koordinasyon içerisinde hareket eden USOM, aynı zamanda uluslararası planda ülkemizin temas noktası olma görevini de ifa etmekte olup çeşitli ülkelerle ve uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka konusundaki çalışmaların öneminden bahseden Sayan, “Eskilerin bir lafı vardır: ‘Efrâdını cami, ağyarına mani’ derler. ‘Kendisiyle ilgili her şeyi toplarken, ilgili olmayan her şeyi de dışarda bırakma’ yeteneğini ifade eder. Yapay zeka, karşımızda tam da burada, bu noktada kaçırmamamız gereken bir tren olarak duruyor. Medeniyet olarak, sizlere güvenerek ‘bu sefer kaçırmayacağız’ dedi.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır