İkili İşbirliği

-

4.1.2017

 

Muhtelif ülkelerle ikili işbirliği yoluyla, Kurumun görevlerini etkin olarak yapabilmesini teminen düzenleyici kapasitesinin geliştirilmesi için telekomünikasyon düzenlemeleri alanında ileri seviyede bulunan ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımını içeren mekanizmalar geliştirilmesi, yakın çevremizde bulunan ve tarihi, kültürel açıdan ortak değerlere sahip olduğumuz ülkelere destek olmak, kılavuzluk etmek ve ortak hareket noktaları oluşturarak mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi, ayrıca Kurumun tanınırlığının arttırılması ve uluslararası platformda yarar sağlayacak iyi ilişkilerin kurulması amaçlanmaktadır.

 

İkili işbirliği faaliyetleri kapsamında, karşılıklı üst düzey ve uzman ziyaretlerinin yanı sıra, Kurum ile muhtelif ülkelerdeki muhatapları arasında Mutabakat Zaptı imzalanmakta, ihtiyaç duyan ülke uzmanları için bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, çeşitli konulardaki bilgi talepleri karşılanmaktadır.

 

2007 yılından başlamak üzere Kurum ile aşağıdaki ülkelerin ilgili kurumları arasında ikili işbirliği tesis edilerek, Mutabakat Zaptı/ Ortak Bildiri imzalanmıştır.

 

Mısır, Arnavutluk, İran, Bulgaristan, Fas, Sudan, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna, Senegal, Lübnan, Suriye, Makedonya, Karadağ, Nijer, Tunus, Kırgız Cumhuriyeti, Sırbistan, Tayland, Ürdün, Moritanya, Hırvatistan, Afganistan, Benin, Sri Lanka, Kamerun, Japonya, Fildişi Sahili, Gana, Gine ve Güney Kore.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır