Piyasa Gözetimi ve Denetimi

-

20.12.2016

Piyasa gözetimi ve denetimi, bir ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetim işlemleridir.Türkiye’de ürün güvenliği uygulamalarının yasal zemini 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 2002 yılında yürürlüğe giren 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)” ile oluşturulmuştur. 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17 Ocak 2002 Tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" hükümlerine binaen, Ülkemizdeki mevcut Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi işlerinden sorumlu yetkili kuruluş Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu' dur.

Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesini de kapsayan 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun (EHK) elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınmaktadır. Türkiye’de hâlihazırda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının (T&TTE) PGD faaliyetini yürütme görevi ilgili mevzuat kapsamında BTK tarafından yerine getirilmektedir. Kurumumuzda PGD faaliyetleri “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” ile “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken, teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, güvenli olmayan cihazların güvenli hale getirilmesini temin etmek ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu' nun sorumluluğundadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, piyasa gözetimi ve denetimini resen veya şikayet üzerine denetçiler aracılığı ile yapar. Denetim, her türlü cihaz konulan ve/veya satılan yerlerde, gerekli durumlarda üretim aracı olarak kullanılan yerler ile hizmet verilen, kullanılan yer ve tesislerde yapılır. Gerekli hallerde, cihaz veya parçalarının üretildiği, işlendiği, ambalajlandığı veya montajının yapıldığı yerlerde de denetim yapılabilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu Kuruluşları ve Avrupa Birliği tarafından yapılan denetim sonuçlarını, ithalat kontrol sonuçlarını, Sınıf 2 Bildirim Formu değerlendirme sonuçlarını, enterferansa sebep olan cihazlara ilişkin bilgileri, araştırma ve incelemelerde elde edilen verileri, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgileri, tüketici, kullanıcı, rakip imalatçı,üretici ve yetkili temsilci, dağıtıcı, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından cihazın teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve/veya güvensizliği konusunda yapılan şikayet ve ihbarlar ile bu çerçevede elde edilen bilgileri Piyasa gözetimi ve denetimi maksatlı kullanabilir.
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır